Slotbijeenkomst FEM Talks

Tijdens deze slotbijeenkomst wordt het kader voor de toekomst geschetst van een daadwerkelijk duurzame en gender sensitieve economie.
Datum:

1 december, 2022

Tijd:

14.00 - 16.30 uur (aansluitend borrel)

Locatie:

Paushuize, Kromme Nieuwe Gracht 49, 3512 HN Utrecht + online

De afgelopen jaren heeft de Nederlandse Vrouwen Raad in samenwerking met haar lidorganisaties en partners verschillende FEM Talks georganiseerd. Hierin bespraken wij aspecten van een feministische economie met: deskundigen uit de academische wereld, Europese instellingen, maatschappelijke organisaties, vrouwenorganisaties, beleidsmakers, politici en individuele vrouwen. Ons doel: aanbevelingen doorgeven aan de overheid, werkgevers en andere stakeholders.

De FEM Talks werden georganiseerd in het kader van de alliantie Ditwerktwel.nl (2018-2022). Er is sinds 2018 veel bereikt (denk aan gratis kinderopvang en uitgebreide verlofregelingen), maar er is nog meer nodig voor een daadwerkelijk duurzame en gender sensitieve economie.

Op 1 december organiseren wij in samenwerking met de Molukse Vrouwen Raad, Netwerk Vrouwen FNV en de Gender & Diversity Hub van de Universiteit Utrecht een afsluitende bijeenkomst waarop wij het kader schetsen voor een duurzame, feministische economie in de toekomst.

Raamwerk feministische economie
Waarom is een duurzame, feministische economie noodzakelijk? Wat is daarvoor nodig en hoe realiseer je een feministische economie? Aan de hand van onder andere het door de European Women’s Lobby ontwikkelde Purple Pact , het onderzoek ‘Advancing feminist economic alternatives for a fair, green, gender equal world’ van ActionAid Nederland, en het 10-puntenplan dat gepresenteerd is tijdens Prinsessendag 2022, willen wij met jou als deelnemer in gesprek gaan.

Zo willen we aanbevelingen formuleren voor een duurzame, gendersensitieve economie in Nederland op het gebied van het combineren van betaalde arbeid, onbetaalde zorgtaken en in termen van decent work (kwalitatief goede banen). De focus ligt hierbij op de rol van de werkgevers, met name werkgevers in een van de grootste sectoren in Nederland; de zorgsector, de ruggengraat van de samenleving. Onze gastsprekers zullen op verschillende van deze aspecten reflecteren.

Programma

Dagvoorzitter:      Annelies Vethman
14.00                    Welkom door Astrid van Heumen (voorzitter Nederlandse Vrouwen Raad)
14.05-14.30          Marit Maij (directeur Action Aid Nederland)     
Over de uitgangspunten en voorbeelden van feministische economische alternatieven. 
14.30-14.55          Mary Collins (Senior Policy & Advocacy Coördinator European Women’s Lobby
Over zorgvoorzieningen in Nederland en Europa en het EWL Purple Pact.
14.55-15.20          Anneke Westerlaken (voorzitter bestuur ActiZ)
Over het Zorgakkoord en betekenis daarvan voor werkgevers en
werknemers in de zorgsector.
15.20-15.45          Jessica van Ruitenburg (beleidsadviseur sociale zekerheid en armoede FNV
Voorwaarden voor ‘decent work’ in de zorgsector.
15.45-16.00          Pauze
16.00-16.15          Berteke Waaldijk (lid van Platform Gender, Diversity and Global
Justice, Universiteit Utrecht) en een Junior onderzoeker (Gender studies)
Wat een academisch perspectief kan toevoegen aan feministische
bewegingen rond wetgeving, beleid en belangenbehartiging.
16.25-16.30          Slotwoord door Astrid van Heumen
16.30-17.30          Borrel

Praat mee op 1 december!

Aanmelden kan door te mailen naar info@de-nvr.nl. Graag bij aanmelding aangeven of je op de locatie deel wilt nemen of de bijeenkomst via livestream wilt volgen.

De locatie van de bijeenkomst (Paushuize) ligt in het centrum van Utrecht. Houd hier rekening mee wanneer je met de auto komt. Dichtstbijzijnde parkeergarages zijn Garage Springhof en Garage Grifthoek. Ook vertrekt er een P+R service vanaf de Uithof. Voor meer informatie en routebeschrijving, zie de website van Paushuize

Meer agenda