NAP 1325 Signatory Event

12 juni – Deze bijeenkomst voor de ondertekenaars van NAP 1325 – IV staat in het teken van de bescherming van vrouwen en meisjes in en buiten conflictgebieden.
Datum:

12 juni, 2023

Tijd:

14.00 -0 17.00 uur

Locatie:

Ministerie van J&V, Turfmarkt 147, 2511 DP Den Haag

In aanloop naar de Internationale Dag voor de Uitbanning van Seksueel Geweld in Conflicten organiseren de Ministeries van Justitie en Veiligheid en van Buitenlandse Zaken samen met WO=MEN de tweejaarlijkse NAP 1325 -IV Signatory Event op 12 juni in Den Haag!

Het Signatory Event staat in het teken van de bescherming van vrouwen en meisjes in en buiten conflictgebieden: wat zijn effectieve (nieuwe) instrumenten om straffeloosheid voor internationale misdrijven, zoals seksueel geweld in conflict, te bestrijden? Welke lessen zijn er getrokken over de bescherming van vrouwen en meisjes, inclusief overlevenden van conflict gerelateerd geweld in de Nederlandse migratie- en asielketen? Welke prestaties zijn geleverd om de Nederlandse rechts- en veiligheidssector tot stand te brengen en inclusieve veiligheidsprocessen elders te ondersteunen?

Samen met vertegenwoordigers van verschillende ministeries, politie, feministische, door vrouwen geleide en diasporaorganisaties, ontwikkelings-, humanitaire en vredesopbouwende organisaties, worden inspirerende initiatieven, projecten, onderzoek en methodologieën verkend voor het bevorderen van inclusieve vrede, mensenrechten en genderrechtvaardigheid.

Voertaal Engels

Meer agenda