Stop genderbased violence, address women’s poverty and dependence

De Nederlandse Vrouwen Raad organiseert dit jaar weer een parallelevent tijdens CSW68.

De Nederlandse Vrouwen Raad nodigt je uit voor ons online parallel event tijdens CSW68 op vrijdag 15 maart 2024 om 16.00 uur

Stop genderbased violence, address women’s poverty and dependence

Armoede is een risicofactor voor geweld tegen vrouwen en meisjes en een laag inkomen beperkt de toegang tot sociale voorzieningen, onderwijs, werkgelegenheid en veiligheid. In Nederland verdienen vrouwen 13% minder dan mannen, en de deeltijdnorm voor werkende moeders zorgt ervoor dat vrouwen financieel afhankelijk zijn van hun man. Economisch onafhankelijk zijn geeft vrouwen die te maken krijgen met gendergerelateerd geweld mogelijkheden om hulp te vinden, maar vrouwen die proberen meer te werken en onafhankelijker te zijn kunnen het risico lopen op meer geweld.
Empowerment, financiële onafhankelijkheid en gelijke beloning zijn belangrijke doelen van de Nederlandse Vrouwen Raad.

Sprekers zijn:
Isra Lee, oprichter en directeur van onze lidorganisatie Single SuperMom, Floris Brussaard, zoon van Isra Lee en ervaringsdeskundige, Bram Hodes, beleidsadviseur van Single SuperMom;
Prof. Dr. Anna Custers, Lector Armoede Interventies;
Monique Beute, Stichting180, Projectmanager De Nieuwe Toekomst;
Dr. Anne Nègre, President University Women of Europe;
en Hoba Gull, VN Vrouwenvertegenwoordiger.

In dit online evenement gaan we in op wat het betekent om in armoede te leven en hoe je kunt ondersteunen, duiken we in armoede onder vrouwen in Nederland en effectieve interventies, leren we over een interventie die vrouwen met GBV ondersteunt naar werk, en horen we van de voorzitter van UWE hoe je levenslang onderwijs voor vrouwen kunt ondersteunen.

Er is plek voor 100 deelnemers, graag van te voren registreren voor dit event. Na registratie ontvang je een bevestigingsmail met informatie over deelname aan de meeting.

Hosts: Monique Budike, Kristine Evertz & Lewi Vogelpoel

The Dutch Women’s Council invites you to join our online parallel event at the CSW68 on Friday, March 15th 2024, 4 p.m. CET/10 a.m. EST

Stop genderbased violence, address women’s poverty and dependence

Experiencing poverty is a risk factor for violence against women and girls and low income is limiting access to social services, education, employment opportunities and safety. In the Netherlands women earn 13% less income compared to men, and the parttime norm for working mothers adds to women being financially dependent on their husbands. Being economically independent gives women who experience gender based violence options to find help, but women who try to work more and be more independent can risk increased violence.
Empowerment, financial independency and equal pay are important goals of the Dutch Women’s Council.

Speakers:
Isra Lee, Director Single Supermom and her son Floris Brussaard, and Bram Hodes, Policy advisor;
Prof. Dr. Anna Custers, Professor of Poverty Interventions, Amsterdam University of Applied Sciences;
Monique Beute, Stichting180, Projectmanager De Nieuwe Toekomst;
Dr. Anne Nègre, President University Women of Europe and French lawyer;
and Hoba Gull, VN women’s representative and special guest.

We have room for 100 participants, please register in advance for this meeting. After registration, you will receive a confirmation email with information about participating in the meeting.

In this online event we will address what it means to live in poverty and how to support, deep dive into poverty among women in the Netherlands and effective interventions, learn about an intervention that supports women with GBV towards work, and hear from UWE’s president how to support lifelong education for women.

The sixty-eighth session of the Commission on the Status of Women will take place from 11 to 22 March 2024. Priority theme: Accelerating the achievement of gender equality and the empowerment of all women and girls by addressing poverty and strengthening institutions and financing with a gender perspective. Review theme: Social protection systems, access to public services and sustainable infrastructure for gender equality and the empowerment of women and girls (agreed conclusions of the sixty-third session).

Meer nieuws