Werkgroep Young Feminist Weekend

Oproep aan de leden van de Nederlandse Vrouwen Raad en hun leden.

De Nederlandse Vrouwen Raad komt graag in contact met enthousiaste leden voor de Werkgroep Young Feminist Weekend.

Een nieuwe generatie jonge feministen staat op om de uitdagingen op sociaal, economisch en politiek vlak het hoofd te bieden. De Nederlandse Vrouwen Raad wil deze jonge feministen ondersteunen, verbinden en versterken door hen vaardigheden en competenties te leren om veranderingen in de maatschappij te kunnen realiseren. Wij willen hen zichtbaarheid geven en de band tussen hen en de Nederlandse Vrouwen Raad versterken. Wij zien het Young Feminist Weekend als een belangrijk event om de Nederlandse feministische beweging te verstevigen en uit te breiden.

In 2019 en 2020/2021 initieerde de Nederlandse Vrouwen Raad zeer geslaagde edities van het Young Feminist Weekend door telkens 30 jonge feministen (18- 30 jaar) uit Nederland samen te brengen voor het 3-daagse event. Met aandacht voor persoonlijke & skills ontwikkeling, peer to peer education, gastsprekers, workshops enz.

Georgiana Barcan, filmmaker en deelneemster YFW 2020/2021, maakte een korte video impressie op YouTube van het deel van het Young Feminist Weekend dat vanwege COVID online werd gehouden. Zie YFW PROMO – YouTube

Uit de 1ste editie van het Young Feminist Weekend is de organisatie Young Feminist Ambassadors (YFA) voortgekomen – inmiddels een van de lidorganisaties van de Nederlandse Vrouwen Raad. Ook stroomden oud-deelneemsters van het Weekend door naar bijvoorbeeld (alliantie-)werkgroepen van de Nederlandse Vrouwen Raad.

Werkgroep
Het Young Feminist Weekend is nu als werkgroep ingekaderd binnen de structuur van de Nederlandse Vrouwen Raad. Onze lidorganisaties en hun leden worden uitgenodigd deel uit te maken van het team dat de editie van het Young Feminist Weekend in – waarschijnlijk het voorjaar van – 2024 voorbereidt en organiseert.

In de werkgroep gaat het o.a. om het bepalen van het jaarthema, de verzorging van de werving en selectie, de communicatie en publiciteit, de fondsenwerving en sponsoring, het aanzoeken van sprekers/trainers/facilitatoren, het regelen van de uitvoeringslocatie, het onderhouden van contact met de geselecteerden in de aanloop naar het event, het bieden van ondersteuning tijdens de uitvoering, het verzorgen van de evaluatie na afloop, en het afhandelen van nazorg en administratie.

Tijdsbesteding
De werkgroep komt online bijeen in de avonduren. De inzet vraagt enkele uren per maand; in bepaalde periodes loopt dat op tot enkele uren per week. Het betreft vrijwilligerswerk.

Wij gaan uit van maximaal 7 leden.

  • Wil je bijdragen aan de vormgeving van het Young Feminist Weekend 2024?
  • Heb je zin, tijd en interesse om met en voor jonge generaties feministen te werken?
  • Heb je een hands on mentaliteit?
  • Ben je een teamwerker?
  • Heb je aantoonbare ervaring in het organiseren van events/trainingen?
  • Ben je lid van een lidorganisatie van de Nederlandse Vrouwen Raad dan wel bereid er lid van te worden?

Stuur jouw reactie met motivatie en cv voor 1 maart naar: info@de-nvr.nl o.v.v. werkgroep Young Feminist Weekend.

Meer nieuws