VN Vrouwenvertegenwoordiger 2022: Enaam Ahmed Ali

De impact van klimaat en technologie op het welzijn en de sociaaleconomische positie van vrouwen wereldwijd, dat is het thema waarvoor Enaam Ahmend Ali als VN Vrouwenvertegenwoordiger in 2022 aandacht vraagt.

De Nederlandse Vrouwen Raad heeft Enaam Ahmed Ali, innovatiemanager op het gebied van ontwikkelingseconomie, voorgedragen als de VN Vrouwenvertegenwoordiger 2022.

Als Vrouwenvertegenwoordiger zal Enaam in oktober 2022 de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) toespreken en aandacht vragen voor de impact die klimaat en technologie hebben op het welzijn en de sociaaleconomische positie van vrouwen wereldwijd. Een actueel onderwerp dat steeds urgenter wordt.

In haar presentatie tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vrouwen Raad in november 2021 schetste zij enkele voorbeelden:
Bij bijvoorbeeld een overstroming moeten gezinnen en vrouwen vluchten en worden ze in kampen opgevangen. Daar neemt het geweld tegen deze vrouwen vaak toe.
Bij droogte ontstaat armoede en zijn gezinnen uit nood sneller geneigd hun dochters uit te huwelijken.
Als technologie niet goed genoeg is ontwikkeld heeft dit impact op het identificeren van mensen. De technologieën kunnen een witte man identificeren, maar een vrouw of iemand van kleur wordt als ‘object’ geïdentificeerd.
De algoritmes die worden gebruikt, vooral online op social media, creëren een bubbel. In die bubbel worden andere perspectieven of andere geluiden niet meer gezien of gehoord.

Enaam is afgestudeerd op het gebied van ontwikkelingseconomie. Zij is werkzaam in innovatie binnen de Rabobank en actief als bestuurslid van UN Women NL, Women’s March NL en lid van SPEAK, het collectief van moslimvrouwen. Door haar activiteiten is Enaam een rolmodel voor diverse groepen vrouwen in de samenleving en door haar brede netwerk is zij een verbinder en een representant van de vrouwen in Nederland.

Als voorbereiding op haar toespraak zal Enaam in het jaar 2022 gesprekken voeren met vrouwen, (vrouwen)organisaties, deskundigen, Europese en internationale politici en het bedrijfsleven, om zo vrouwen in Nederland en daar buiten een stem te geven op internationaal niveau. In New York zal ze verder spreken met relevante personen en organisaties om haar boodschap te bekrachtigen.

Uniek en leidend

Sinds het ontstaan van de Verenigde Naties in 1947 heeft Nederland als enige land een speciale Vrouwenvertegenwoordiger die elk jaar de wereldleiders toespreekt en aandacht vraagt voor gendergelijkheid. Nederland heeft daarmee een unieke en leidende positie in de wereld. Enaam Ahmed Ali treedt met deze functie in de voetsporen van onder meer Marga Klompé (1947), Hanja Maij-Weggen (1977) en Margriet van der Linden (2014), Clarice Gargard (2019) en Angela Maas (2020/2021).

De VN Vrouwenvertegenwoordiger wordt van oudsher geselecteerd en begeleid door de Nederlandse Vrouwen Raad.

Meer nieuws