Verbeter wetgeving aanpak seksuele intimidatie

In de uitzending van BOOS maar ook daarna getuigden veel vrouwen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op het werk. Seksuele intimidatie tast de gezondheid en de waardigheid van vrouwen aan en belemmert hen in de toegang tot en participatie op de arbeidsmarkt. Tijd voor verandering!

Arbeidsjuristen, vakbeweging en vrouwenrechtenorganisaties, waaronder de Nederlandse Vrouwen Raad, pleiten voor betere wettelijke regelgeving om grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer aan te pakken. Werkgevers zijn op dit moment niet verplicht om een vertrouwenspersoon aan te stellen en een klachtenregeling te formuleren.

Met een petitie willen de initiatiefnemers het kabinet onder druk zetten. Het moet haast maken met het ratificeren van het verdrag van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) van de Verenigde Naties. In 2019 stemde Nederland in met het verdrag. Het moet geweld en intimidatie op de werkvloer tegengaan. Maar de instemming heeft nog niet geleid tot wijzigingen van de Arbowetgeving. Hetzelfde geldt voor een initiatiefwet voor het verplichten van een externe, onafhankelijke vertrouwenspersoon.

Vorig jaar is door het demissionaire kabinet besloten dat het aan het volgende kabinet is om een keuze te maken over de ratificatie. 

De petitie ondertekenen kan via ratificeeriloverdrag.petities.nl.

Meer informatie >>

Meer nieuws