Twee decennia van werk voor vrouwenemancipatie

Onze lidorganisatie Gender Concerns International vierde in januari van dit jaar haar 20 jarig bestaan, twee decennia van vooruitgang op het gebied van vrouwenemancipatie.

Kerndoelstelling van Gender Concerns International is ‘Recognition, Respect and Resources’ voor vrouwen en het werk van hun organisaties. Sinds 2004 richt de organisatie zich op het ondersteunen van gender en ontwikkeling door op beleidsniveau gendergelijkheid te bevorderen, samen te werken met nationale overheden en de kloof tussen vrouwen, organisaties en beleidsmakers te overbruggen. De organisatie helpt bij de capaciteitsopbouw van vrouwelijke besluitvormers en vergemakkelijkt de onderhandelingen over begrotingsmiddelen tijdens parlementaire toewijzingen, een cruciale stap op weg naar gendergelijkheid.

Als viervoudig ondertekenaar van het Nederlandse Nationale Actieplan voor de uitvoering van Resolutie 1325 maakt de organisatie zich sterk voor de integratie van vrouwen in het bestuur, van Afghanistan en Myanmar tot Marokko, Libië en Tunesië. De organisatie stimuleert wereldwijd vrouwelijk leiderschap op het gebied van democratische pariteit en milieu besluitvorming. Te midden van wereldwijde uitdagingen richtte de campagne #SheCaresCovid19 van Gender Concerns zich op de strijd van vrouwen tijdens de pandemie, waarbij het verband tussen gender en duurzaamheid van het milieu werd versterkt.

Meer nieuws