Terugblik CSW68 NGO briefing 

Op 22 januari 2024 vond de jaarlijkse NGO briefing met het maatschappelijk middenveld en de Nederlandse overheid plaats ter voorbereiding op de 68e Commission on the Status of Women (CSW).

De briefing is jaarlijks een belangrijk moment waarbij maatschappelijke organisaties en de delegatie vanuit de ministeries van OCW en BZ met elkaar in gesprek gaan over de prioriteiten van Nederland en de aanbevelingen vanuit het maatschappelijk middenveld voor de politieke onderhandelingen.

Op 22 januari waren namens de Nederlandse Vrouwen Raad voorzitter Astrid van Heumen en bestuurslid Tapasya Vreeken bij de briefing aanwezig. Ook vertegenwoordigers van verschillende van onze lidorganisaties waren erbij.

Vanuit diverse invalshoeken werd input gegeven gericht op het versterken van de positie van alle vrouwen en meisjes in het tegengaan van toenemende armoede en genderongelijkheid in financiering en (financiële) instituties. Zo riep Shirin Musa van Femmes For Freedom de Nederlandse overheid op internationaal en binnenlands beleid wetgeving en regels te maken die online problemen met seksueel en gender gerelateerd geweld (SGBV) aanpakken. Waarbij ook mannen en jongens betrokken moeten worden. En Veerle Dams van CHOICE for Youth and Sexuality spoorde de Nederlandse CSW delegatie aan zich in te zetten voor het versterken van door jongeren geleide organisaties, evenals meer inclusieve publieke financieringsmechanismen.

Hier lees je alle aanbevelingen van het maatschappelijk middenveld voor CSW68

Meer nieuws