Teken de pledge

Zorg ervoor dat vrouwenrechten en gelijkheid tussen vrouwen en mannen centraal komen te staan in de besluitvorming van de EU.

De EU-verkiezingen van 2024 staan voor de deur! Elke Europeaan kan meebeslissen over de toekomst van Europa en ervoor zorgen dat het Europese project van vrede, democratie, inclusie, gelijkheid en solidariteit blijft voort bestaan.

Vrouwenrechten zijn niet alleen een vrouwenkwestie. Gelijkheid tussen vrouwen en mannen zou iedereen aan moeten gaan en zou de Europese samenleving als geheel ten goede komen, zowel economisch, sociaal als politiek.

Daarom roepen we je op om mee te doen en je in te zetten om van vrouwenrechten en gelijkheid tussen vrouwen en mannen een belangrijk onderwerp te maken in het volgende EU-mandaat!

Of je nu:

  • kandidaat bent voor de EU-verkiezingen,
  • een kiezer bent,
  • een vertegenwoordiger van de media bent,

je kunt de campagne van European Women’s Lobby steunen en je inzetten voor vrouwenrechten door de EWL-pledge te ondertekenen.

Teken de pledge hier en spread the word!

#EUverkiezingen2024 #FeministischEuropa

Meer nieuws