Politica ontmoet!

Op vrijdag 16 juni 2023 werd het eerste evenement van Alliantie Politica georganiseerd: Politica Ontmoet! Het was een middag vol inspiratie.

Op vrijdag 16 juni 2023 vond netwerkbijeenkomst Politica ontmoet! plaats, het allereerste evenement van de Alliantie Politica. De middag begon met prachtig spoken word door Rachel Rumai Diaz. Vervolgens werden de aanwezigen geïnspireerd door de woorden van Kauthar Bouchallikht. Zij sprak over het belang om elkaar te versterken in de politiek. Er was een nuttige workshop netwerken van Liesbeth Tettero en er werd een informatieve presentatie gegeven over onze alliantie door Devika Partiman en Shirodj Raghoenath. Nadien gaf een van de deelneemsters aan “initiatieven zoals de alliantie Politica te ondersteunen. Het is goed om ons duidelijk uit te spreken om krachtigheid en zichtbaarheid te vergroten. De politiek moet niet om ons heen kunnen!“. Het was een inspirerende middag en we kijken uit naar een vervolg in het najaar.

Foto’s van de bijeenkomst zijn gemaakt door Lisa Zilver en te bekijken via haar website.

De Nederlandse Vrouwen Raad zet zich in voor meer politieke participatie van vrouwen in Nederland. Sinds begin van dit jaar doen we dat in samenwerking met Stem op een Vrouw, Wo=Men en Emancipator in de Alliantie Politica.

De politieke participatie van vrouwen is een fundamentele voorwaarde voor gendergelijkheid en échte democratie. Het leidt tot tastbare voordelen voor de democratie, waaronder een toename van het vertrouwen in de politiek en daarmee participatie aan democratische processen, een grotere respons op de behoeften van verschillende burgers en een meer gelijkwaardige toekomst.  

Meer nieuws