Overzicht campagnes Mobilise against sexism

In het kader van de Istanbul Conventie is door de Raad van Europa campagne gevoerd om seksisme te stoppen. De Nederlandse Vrouwen Raad deed actief mee.

De Raad van Europa heeft een nieuwe webpagina gelanceerd met informatie over de campagnes die nationale Ngo’s, leden van de European Women’s Lobby, in 2020-2021 gevoerd hebben in het kader van het project “Mobilise against sexism!” van de Raad van Europa. Voor elk land is er een speciale webpagina.

De Nederlandse Vrouwen Raad was een van de 9 landen die actief uitvoering heeft gegeven aan het project van de Raad van Europa met een campagne op website en social media en verschillende bijeenkomsten met leden, politici, jonge feministen en studenten.

De link naar de overzichtspagina van de Raad van Europa is: https://www.coe.int/en/web/genderequality/intro-mobilise-against-sexism.

https://www.coe.int/en/web/genderequality/mobilise-against-sexism-in-the-netherlands- is de link naar de pagina over de campagne van de Nederlandse Vrouwen Raad.

Meer nieuws