Niemand alleen tijdens Dagen voor Alleengaanden

Op donderdag 7, 14 en 21 maart 2024 organiseert ZijActief Limburg de Dagen voor Alleengaanden. Dat gebeurt op drie locaties verspreid in Limburg.

De Dagen voor Alleengaanden zijn speciaal bedoeld voor vrouwen uit Limburg die alleen door het leven gaan. Lenie Waltmans, provinciaal bestuurslid van ZijActief Limburg: “We zijn één van de weinige organisaties die deze doelgroep samenbrengt. En we doen dit niet alleen voor onze eigen leden, maar nodigen ook niet-leden uit.”

“Als je alleen door het leven gaat, heb je vaak minder binding. Juist dat geeft ruimte om jezelf te
ontplooien en nieuwe mensen te ontmoeten. Daarom zijn deze dagen zo belangrijk: we helpen deze
groep vrouwen om deze ruimte te nemen”, aldus Lenie Waltmans. ZijActief Limburg organiseert elk
jaar de Dagen voor Alleengaanden.

De drie O’s
De ontmoetingsdagen bieden ontmoeting, ontspanning en ontplooiing. ZijActief noemt dit ook wel de
‘drie O’s’. Lenie Waltmans: “In ons programma zijn de drie O’s zoveel mogelijk geborgd. Dat houdt het
gevarieerd. Deze keer neemt een spreker ons mee aan de hand van het gedrag van vogels: wat
kunnen we van deze dieren leren? Daarna gaan we vogels kleien: deelnemers kunnen hun creativiteit
de vrije loop laten. ’s Middags staat er een muziekoptreden op het programma. En natuurlijk is er
volop gelegenheid om te ontmoeten!”

Kom erbij!
Alle alleengaande vrouwen, ongeacht leeftijd of achtergrond, lid of geen lid, zijn van harte welkom op
donderdag 7 maart 2024 in Schimmert, donderdag 14 maart 2024 in Baexem of donderdag 21 maart
2024 in Oostrum. Meer informatie en aanmelden: www.zijactieflimburg.nl.

Over ZijActief Limburg
Met ruim 4000 leden in 57 lokale afdelingen is ZijActief Limburg het grootste vrouwennetwerk van
Limburg. ZijActief is er voor vrouwen die ondernemend zijn, van aanpakken weten en midden in het
leven staan. Bij ZijActief Limburg staan samenwerken, ontmoeten, talent ontwikkelen en het delen van
ervaringen centraal. ZijActief geeft hier vorm aan door op zowel lokaal als provinciaal niveau
gevarieerde, eigentijdse activiteiten en projecten en themabijeenkomsten te organiseren.

Meer nieuws