Internationale vergelijking aanpak femicide

In december 2023 verscheen het tweejaarlijkse Country Report van Women Against Violence Europe (WAVE) over de status en waarde van gespecialiseerde diensten voor vrouwen bij het voorkomen en de aanpak van gendergerelateerd geweld tegen vrouwen in Europa.

Het WAVE Country Report 2023 geeft een overzicht van statistieken met betrekking tot gespecialiseerde diensten voor vrouwen in 46 Europese landen, namelijk nationale vrouwenhulplijnen, vrouwenopvangcentra, gespecialiseerde diensten voor overlevenden van seksueel geweld en eerstelijnspreventiediensten. Het rapport wil duidelijk maken welke Europese landen, binnen en buiten de EU, voldoen aan de minimumnormen van het Verdrag van Istanbul op het gebied van dienstverlening. Bovendien biedt het rapport individuele landenprofielen voor de 46 landen die in het onderzoek zijn opgenomen.

Voor het eerst bevat het rapport ook een hoofdstuk over femicide. Uit de cijfers blijkt dat Nederland het niet goed doet.

Meer nieuws