Ieder mens telt

Valente, branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang, heeft een verkiezingspamflet naar alle programmacommissies van politieke partijen gestuurd.

In het pamflet staan de voor Valente vijf belangrijkste punten als input voor de programma’s van deze partijen.

Die punten zijn:

  1. Stop huiselijk geweld
  2. Ondersteun kwetsbare mensen
  3. Pak dakloosheid aan
  4. Voorkom schulden en armoede
  5. Maak meedoen makkelijker

Doel van het pamflet is, uiteraard, om politieke partijen te bewegen iets over deze knelpunten in hun verkiezingsprogramma op te nemen.

Onder punt 1. Stop huiselijk geweld meldt Valente:
“We willen dat de rijksoverheid de gemeenten meer middelen geeft voor het stoppen van huiselijk geweld en het voorkomen van femicide. Huiselijk geweld treft elk jaar 200.000 volwassenen en kinderen. Dit levert grote schade op qua gezondheid en veilig opgroeien. Een aantal mensen moet zelfs vluchten om zich in veiligheid te brengen. Terwijl het aantal dodelijke slachtoffers in Nederland hoger is dan in omringende landen, ligt het aantal veilige plekken in Nederland ver onder de norm van het Verdrag van Istanbul (1 op 10.000 inwoners). Neem deze norm als leidraad en zorg voor beduidend meer veilige (opvang- en woon)plekken bij huiselijk geweld. Ook om ondersteuning aan huis te bieden waar de veiligheid dit nog toelaat, hebben gemeenten meer middelen nodig. Daarmee kan geweld in veel gevallen gestopt worden, en erger voorkomen. Hanteer veiligheid en bescherming tegen huiselijk geweld expliciet als onderscheidend criterium bij urgentiebepaling in gemeenten.”

Ook onder de punten 4. en 5. speelt huiselijk geweld een rol. Schulden en armoede zijn in veel gevallen de bron van stress, psychische problemen en huiselijk geweld. Valente wil dat structureel geïnvesteerd wordt in de bestaanszekerheid van mensen, door onder meer het minimumloon en de bijstandsuitkeringen te verhogen en alle inkomensregelingen voor mensen met een minimuminkomen te vereenvoudigen. Daarnaast wil Valente dat het voor mensen met een psychische kwetsbaarheid of die met huiselijk geweld te maken hebben gehad, mogelijk wordt dat ze begeleid worden naar betaald werk, of andere vormen van participatie en meedoen.

Meer nieuws