ICW statement

De Nederlandse Vrouwen Raad onderschrijft van harte het statement dat de Internationale Vrouwen Raad t.g.v. Vrouwendag heeft uitgebracht.

De International Council of Women (ICW), een NGO met consultatieve status bij de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties, zet zich actief in voor de bevordering van gelijke rechten voor vrouwen en empowerment van vrouwen sinds de oprichting in 1888. De ICW is ervan overtuigd dat het bereiken van gendergelijkheid en de empowerment van alle vrouwen en meisjes onmisbare sleutels zijn tot het faciliteren van wereldwijde vooruitgang en ontwikkeling.

Ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag heeft de ICW een uitgebreid statement uitgebracht.

In het statement onderschrijft de ICW het thema van UN Women voor Internationale Vrouwendag 2024, “Invest in Women: Accelerate Progress” als noodzakelijk voor het bereiken van gendergelijkheid en de emancipatie van vrouwen en meisjes, die onontbeerlijk zijn voor de uitbanning van armoede en leiden tot duurzame ontwikkeling van de wereld.

De Nederlandse Vrouwen Raad is sinds haar oprichting in 1898 lid van de ICW en onderschrijft van harte het statement van de ICW dat eindigt met de woorden: “… investeren in vrouwen en meisjes leidt tot snellere vooruitgang, omdat vrouwen en meisjes ongeveer de helft van de wereldbevolking uitmaken, en de verhoogde productiviteit die hieruit voortvloeit, ook zeker zal bijdragen aan het versnellen van de vooruitgang in de ontwikkeling van de wereld. Zoals een alom bekend Afrikaans spreekwoord zegt: ‘Als je een man opleidt, leid je een individu op. Als je een vrouw opleidt, leid je een natie op’. Vooruitgang voor vrouwen is vooruitgang voor iedereen.”

Meer nieuws