Gender equality @ COP28

EIGE, European Institute for Gender Equality, nam deel aan COP28 om het verband tussen gendergelijkheid en het milieu te benadrukken. En om mensen bewust te maken van de noodzaak om een genderperspectief op te nemen in klimaat gerelateerd beleid.

Op 14 december 2023 kwam COP28, de UN Climate Change Conference, tot een einde met o.m. als resultaat dat 198 landen oproepen tot een gender-responsieve aanpak in de strijd tegen klimaatverandering.

Gendergelijkheid was een prominent onderdeel van COP28 – voor het eerst vond er tijdens COP een ‘gender dag’ plaats. De dringende noodzaak van gendermainstreaming werd onderstreept in een nieuw rapport van UN Women dat tijdens COP28 werd gelanceerd. Daarin wordt gesuggereerd dat tegen 2050 door de klimaatverandering 158 miljoen meer vrouwen en meisjes in armoede kunnen leven en 236 miljoen meer te maken kunnen krijgen met voedselonzekerheid.

68 partijen hebben tijdens COP28 een partnerschap voor een gender gerelateerde rechtvaardige overgang en klimaatactie bekrachtigd. Dit partnerschap omvat een pakket toezeggingen op het gebied van financiering, gegevens en gelijke kansen. Het partnerschap bouwt voort op de vooruitgang die is geboekt met het Genderactieplan.

In de newsfeed van EIGE kun je de updates lezen van Dennis Van der Veur, hoofd Outreach and Engagement van EIGE, die COP28 bijwoonde.


Meer nieuws