Financiële gelijkheid: meten is weten

Blog van VN Vrouwenvertegenwoordiger 2023 Chantal Korteweg naar aanleiding van haar verblijf in New York bij de 67e zitting van de Commission on the Status of Women.

Wat een ervaring, om in mijn rol als VN Vrouwenvertegenwoordiger 2023 bij de ‘Commission on the Status of Women’-vergaderingen van de Verenigde Naties in New York te mogen zijn. Met het Wereldbank team dat het WE-FI (Women Entrepreneurs Finance Initiative) leidt (zie: https://we-fi.org/) organiseerde ik op vrijdag 10 maart 2023 een CSW side-event met als thema ‘pathways to women’s economic empowerment. Zie hier de hele recording: https://we-fi.org/csw-67/.

Het Koninkrijk der Nederlanden was cosponsor van dit drukbezochte side-event en de permanente vertegenwoordiger van het Koninkrijk der Nederlanden voor de VN Joke Brandt verzorgde de ‘opening remarks’.

Volgens het net verschenen Wereldbank rapport ‘Women, Business and the law 2023’ dat werd gepresenteerd, staan vrouwen en mannen in Nederland juridisch op gelijke voet. Dat is natuurlijk mooi, maar financieel is dat absoluut nog niet het geval.

Een paar feiten op een rij:

  • 44% van de Nederlandse vrouwen is niet financieel onafhankelijk (wettelijk minimum loon) (vs 23% Nls mannen);
  • 33% Nederlandse vrouwen is niet financieel zelfstandig (bijstands niveau) (vs 18% Nls mannen);
  • Vrouwen worden gemiddeld 5 jaar ouder en hebben 30% minder geld als ze met pensioen gaan dan mannen;
  • 70% van de Nederlandse vrouwen werkt part-time (vs 28% Nls mannen);
  • Vrouwelijke ondernemers ondervinden barrières in alle fasen van hun bedrijf (3x zoveel mannen consolideren (houden het bedrijf langer dan 3 jaar in stand) en nog eens 3x zoveel mannen als vrouwen schalen hun bedrijf tot een omzet van EUR 1mln);
  • 70% van de vrouwelijke ondernemers heeft gebrek aan kennis over financiering/kapitaal en moeite om toegang tot kapitaal te krijgen;
  • 15% van de Quote 500 is vrouw;
  • 0,7 % van venture capital (risico durfkapitaal) gaat naar vrouwelijke oprichters;
  • 1% van het vermogen is in handen van vrouwen.

Dat Nederland hopeloos achterloopt op dit vlak vergeleken met andere landen, concludeer ik door te luisteren naar mijn panelleden. Ik ben verrast door de voorbeelden uit landen als Mozambique en de Verenigde Arabische Emiraten die laten zien dat op verschillende vlakken interventies zijn opgezet om te werken aan gendergelijkheid. In Mozambique vraagt de toezichthouder financiële instellingen om ’gender disaggregated portefeuille data’ – meten is weten!

De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de politiek, de overheid, de banken, de NVB, de toezichthouder, de SER, het maatschappelijk middenveld; bij ons allemaal. Daarom roep ik op om in Nederland, net als ze hebben gedaan in het Verenigd Koninkrijk, met alle net genoemde partijen een convenant te sluiten dat gendergelijkheid bevordert in financiële dienstverlening. Want de toename van financiële gelijkwaardigheid betekent een toename van gendergelijkheid in brede zin. En dat is goed voor mens én maatschappij. Immers, het stimuleren van vrouwelijk ondernemerschap levert economische groei, meer banen en aandacht voor thema’s als innovatie en duurzaamheid op. Door zo’n convenant gaan we alles meten, en dus weten. Dan kunnen we bijsturen, en de vooruitgang… juist ja, méten.

Om financiële gelijkheid te bereiken is er een cultuuromslag nodig. Dat kost tijd, en gaat zeker niet vanzelf komen. Het vraagt om daadkracht en leiderschap, zowel in de politiek als bij financiële instellingen. Embrace equity, het thema van Internationale Vrouwendag 2023, gaat verder dan het bieden van gelijke kansen. Het gaat erom een gelijkwaardig speelveld te creëren; niet iedereen heeft hetzelfde uitgangspunt. En dat is precies waar inclusief bankieren om draait.

Mijn conclusie, een week na Internationale Vrouwendag en na mijn trip naar New York? Nederland moet veel beter gaan kijken naar prachtige voorbeelden in andere landen. Daar kunnen we een hoop van leren!

Meer nieuws