De toekomst is feministisch

Special over een feministisch buitenland beleid.

Vice Versa, WO=MEN, Count Me In! en Our Voices, Our Futures maakten een special over Feministisch Buitenlandbeleid. Het eerste exemplaar van de special werd overhandigd aan minister Liesje Schreinemacher van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

In navolging van andere landen wil ook het Nederlandse kabinet op een feministisch buitenlandbeleid inzetten – in november verscheen daarover een brief aan de Tweede Kamer. Zo wil het de ongelijkheid verkleinen en wereldwijd naar een gelijkwaardige positie van mannen, vrouwen en non-binaire mensen streven.

De Nederlandse variant van een feministisch buitenlandbeleid zal zich op vier r’s richten: rights (vrouwenrechten beschermen), representation (vrouwen bij beleidsvorming en uitvoering betrekken), resources (fondsen moeten ook aan vrouwen ten goede komen) en een reality check (zijn er geen onverhoopte negatieve gevolgen voor vrouwen?). Alle vier worden in de special nader uitgediept.

Met deze special willen de samenwerkende organisaties mensen informeren en inspireren om bij te dragen aan het relevant en impactvol maken van het Nederlandse Feministische Buitenlandbeleid. De special staat vol met prachtige verhalen; niet alleen van vrouwen, maar ook van mannen die zich voor een rechtvaardige en feministische toekomst inzetten.

Je kunt de special hier online lezen.

Meer nieuws