Bestuurswisselingen

Met de benoeming van 2 nieuwe bestuursleden tijdens de Algemene Ledenvergadering van mei en eerder al een secretaris in april, beschikt de Nederlandse Vrouwen Raad nu over een nieuw bestuur (op de foto v.l.n.r. Marjanne Bouwsma, Astrid van Heumen, Esther Schagen en Ellis Stam. Tapasya Vreeken ontbreekt op de foto).

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in mei zijn de lidorganisaties enthousiast akkoord gegaan met de benoeming van Esther Schagen-van Luit en Tapasya Vreeken-van Tol tot bestuursleden van de Nederlandse Vrouwen Raad. Eerder al, in een extra Ledenvergadering in april, werd Ellis Stam als nieuwe secretaris verwelkomd.
In de Ledenvergadering van mei werd afscheid genomen van de bestuursleden Amanda Huits en Marijke Jongbloed. De laatste blijft echter als strategisch adviseur actief betrokken bij de Nederlandse Vrouwen Raad.

Door zich aan te sluiten bij de Nederlandse Vrouwen Raad en te werken aan onze missie hoopt Esther Schagen-van Luit een impact te maken die ertoe doet voor de 9 miljoen Nederlandse vrouwen. “We kunnen helpen een wereld te creëren waarin vrouwen dezelfde kansen hebben om te slagen en te gedijen, en waar ze niet worden tegengehouden door verouderde stereotypen en vooroordelen.

Esther gaat zich binnen het bestuur bezig houden met Communicatie in de breedste zin van het woord. Ook brengt ze haar expertise op het speerpunt Digitalisering met zich mee.
Esther werkt bij Deloitte en vervult sinds een jaar de rol van Chief Security Information Officer (CISO) voor Nederland en België. Zij heeft met name interesse in alles wat met IT te maken heeft en met digitale inclusie van vrouwen in het bijzonder. Ze was de enige vrouw in de IT omgeving waarin zij begon met werken. Dat was voor haar een stimulans om zich voor dit onderwerp in te zetten. Ze fungeert nu als rolmodel en leert andere vrouwen over de positieve kanten van werken in de IT.
Esther is lid van de Young Feminist Ambassadors.

Tapasya Vreeken-vanTol zal het bestuur verrijken met haar ervaring als projectmanager en haar netwerk in de politiek. Ze werkt als regiocoördinator bij een netwerk om oncologische zorg te verbeteren. Daarnaast is ze actief bij politieke partij Volt en is ze co-lead bij het netwerk om meer vrouwen in de politiek te krijgen.
Tapasya kon niet bij de Ledenvergadering aanwezig zijn, maar maakte met een videoboodschap duidelijk wat haar motiveert om bestuurslid te worden van de Nederlandse Vrouwen Raad. “Ik wil een rol spelen in de veranderingen die, zeker weten, plaats gaan vinden en de maatschappij meer geëmancipeerd gaan maken, waardoor genderongelijkheid tot het verleden behoort en iedereen evenveel kansen heeft tot een goede ontwikkeling.”
Tapasya is lid van Tesselschade Arbeid Adelt.

Al eerder werd in een extra Algemene Ledenvergadering in april Ellis Smit als secretaris verwelkomd. Ellis is een verbinder met een groot geloof in de kracht van vrouwen. Zij wil graag een bijdrage leveren aan een organisatie als de Nederlandse Vrouwen Raad die al zo lang bestaat. “Met wat ik in mijn rugzakje heb zitten wil ik jullie helpen.
Ellis heeft een achtergrond als jurist en bestuurskundige, en werkervaring in de HR. Op dit moment is ze HR Director bij Invest International. In het verleden heeft ze regelmatig een secretarisrol vervuld.
Ook Ellis is lid van Tesselschade Arbeid Adelt.

Met deze drie benoemingen beschikt de Nederlandse Vrouwen Raad over een volledig nieuw bestuur. Voorzitter Astrid van Heumen begon in juni 2022, penningmeester Marjanne Bouwsma en bestuurslid Liang de Beer werden benoemd in november 2022.

Afscheid en een nieuw begin
In mei 2020 trad Amanda Huits toe tot het bestuur van de Nederlandse Vrouwen Raad. Drie jaar lang heeft zij zich met veel ijver sterk gemaakt voor de vernieuwing van de Raad. Zij nam onder meer het initiatief voor de campagne voor een Nationale Coördinatie van Geweld tegen Vrouwen, waar we nog steeds actief op zijn. Ook was zij, dankzij haar internationale oriëntatie, de juiste persoon voor de aanpak en uitvoering van de jaarlijkse werving, selectie en begeleiding van de VN Vrouwenvertegenwoordiger.

Tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering, waar zij helaas zelf niet bij aanwezig kon zijn, werden haar woorden van lof toegezwaaid en werd zij bedankt voor haar inzet.

Voor Marijke Jongbloed zaten er in mei dit jaar 2 twee volledige bestuursperioden op. Zij moest dus aftreden als bestuurslid. Ook van haar werd met lof en bloemen afscheid genomen.

Maar voor haar betekent dit ook een nieuw begin, want Marijke blijft als strategisch adviseur nauw betrokken bij de Nederlandse Vrouwen Raad. In de afgelopen jaren heeft zij veel werk verricht in de Stuurgroepen van de vorig jaar afgesloten 5-jarige allianties Samen Werkt Het en Werk.en.de Toekomst. De komende periode blijft Marijke actief als lid van de Stuurgroep van de nieuwe alliantie Politica, dit ter vervanging van bestuurslid Liang de Beer die vanwege nieuwe uitdagingen in haar professionele leven, heeft moeten besluiten om haar tijd anders te besteden.
Marijke is daarnaast de komende 3 jaar ook de linking pin tussen de Nederlandse Vrouwen Raad en het Consortium Economische Veerkracht.

Meer nieuws