Resolutie 1325 en Nationaal Actie Plan

Op 31 oktober 2000 heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties unaniem resolutie 1325 inzake vrouwen, vrede en veiligheid aanvaard.  De resolutie roept iedereen die belast is met het voeren van vredesonderhandelingen en met het toezicht op de naleving van vredesakkoorden op terdege rekening te houden met de gelijkwaardigheid van de seksen en ook zorgvuldig […]