VNVA Voorjaarssymposium

23 maart – Aansluitend aan de voorjaarsledenvergadering organiseert de VNVA een voorjaarssymposium met als thema: Gelijke kansen in de zorg.
Datum:

23 maart, 2024

Tijd:

12.00 - 17.00 uur

Locatie:

Hotel Van der Valk, Utrecht

Het programma bestaat uit interessante lezingen verzorgd door diverse sprekers en rolmodellen in en rondom de zorg. Er zal buiten silo’s gedacht en gesproken worden over de best mogelijke zorg, gelijke kansen in de zorg voor de patiënt en voor de professional. Het symposium zal besloten worden met een discussie waaraan alle sprekers een bijdrage leveren. Sprekers zijn: Astrid Elburg, Sheeney Magdalena, Lianne Mulder en Hafez Ismaili M’hamdi.

Bij de kans om succesvol arts te worden, spelen de ‘7 vinkjes’ een doorslaggevende rol. De decentrale selectie heeft daaraan bijgedragen, pas recent probeert men hier en daar op een andere manier te selecteren.
Support bij keuzes kunnen een groot verschil maken. Vrouwelijke artsen dienen elkaar onvermoeid te steunen in verschillende lagen van hun carrière. Inclusieve geneeskunde begint bij innovatie in het onderwijs, bij meer diverse rolmodellen die een afspiegeling zijn van de samenleving in alle lagen van de carrière van student tot hoogleraar. Mentoren kunnen pupillen in hun kracht zetten, zodat bijvoorbeeld artsen met een migratieachtergrond gelijke kansen krijgen om in opleiding te komen.

Het verschil in levensverwachting tussen mensen met een lage en een hoge sociaaleconomische status is ongeveer 7 jaar. Het verschil in levensverwachting in goed ervaren gezondheid zelfs 18 jaar.

Om dit te overbruggen moeten we mensen met diverse achtergronden kunnen bereiken. Dat kan alleen als mensen in de zorg met een diverse achtergrond evenredig worden vertegenwoordigd.

Gelijke kansen voor diverse dokters is gelijke kansen voor diverse patiënten.

Het symposium vindt plaats in het Van der Valk Hotel in Utrecht, Winthontlaan 4 in Utrecht van 12.00 – 17.00 uur. De dag wordt met een borrel afgesloten waarbij er ruim gelegenheid is om elkaar te ontmoeten.


Meer agenda