Vooraankondiging Seminar Geweld tegen Vrouwen

Als follow up van onze campagne voor een Nationale Coördinatie tegen Geweld tegen Vrouwen organiseert de Nederlandse Vrouwen Raad een online seminar over geweld tegen vrouwen.

In de tweede helft van januari organiseert de Nederlandse Vrouwen Raad een online seminar over Geweld tegen Vrouwen. Tijdens dit event staan we met experts stil bij de vijf lopende landelijke programma’s op dit gebied, te weten:
– mensenhandel,
– seksueel grensoverschrijdend gedrag,
– gendersensitief werken,
– veiligheid voorop,
– Toekomstscenario kind en gezinsbescherming.

Het accent ligt op laatstgenoemd programma, waarbij tijdens het seminar de centrale vraag is:  Op welke manier ondersteunt het programma Toekomstscenario  kind en gezinsbescherming de belangen van meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn/worden van geweld en wat zijn de uitdagingen?

Het seminar is onderdeel van de follow up van onze campagne voor een Nationale Coördinatie tegen Geweld tegen Vrouwen. Nationale Coördinatie is noodzakelijk, opdat slachtoffers van geweld de samenhangende hulp krijgen die ze verdienen. Daarbij gaat het om alle vormen van geweld: online, offline, huiselijk geweld, seksisme, racisme, discriminatie op straat, op het werk, op school, in de sportschool, cultuursector, media, enz.

Samen met de European Women’s Lobby (EWL) en de Raad van Europa  zet de NVR zich in voor de implementatie en naleving van de Istanbul Conventie, een belangrijk mensenrechtenverdrag om alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes, te stoppen en te voorkomen. 

Datum en tijd worden nog nader bekend gemaakt. Maar aanmelen kan alvast via: info@de-nvr.nl.

Meer agenda