KVD Symposium

23 maart – Onze lidorganisatie Katholiek Vrouwen Dispuut organiseert het symposium ‘In dialoog met vrouwen uit de Joodse en Katholieke traditie’.
Datum:

23 maart, 2024

Tijd:

12.00 - 17.00 uur

Tijdens dit symposium maken deelnemers kennis met verhalen over joodse en katholieke vrouwen en hun betekenis voor de eigen gemeenschap en voor de bredere samenleving. Boeiende verhalen over boeiende dames: van de bijbelse Esther, de religieuze Klopjes en Begijnen tot Aletta Jacobs, de eerste vrouwelijke arts die veel betekend heeft voor het vrouwenkiesrecht. 

Programma
10.00 uur: Ontvangst in het Begijnhof, Begijnhof 35, Amsterdam
Ontvangst in de koffieruimte van de Franse parochie (ingang via de poort aan de Gedempte Begijnensloot)
10.30 uur: Sterke vrouwen in Amsterdam‘ door Tineke de Lange. Zij vertelt over hoe de ‘Klopjes’ hun cruciale rol hebben gespeeld voor de katholieke gemeenschap en de katholieke identiteit in Amsterdam.
11.15 uur: Het verhaal van de Begijnen’ door Kitty Bouwman. Zij neemt de symposiumdeelnemers mee in de geschiedenis van de Begijnen en de actualiteit van hun levensvorm.
12.00 – 13.00 uur: Wandeling naar het Joods Historisch Museum. Tijdens de korte wandeling vertellen leden van de kring Amsterdam van het Katholiek Vrouwen Dispuut over twee sterke vrouwen die zij het afgelopen jaar hebben uitgediept: Aletta Jacobs en Edith Stein. 

13.00: Lunch in het Joods Historisch Museum, Nieuwe Amstelstraat 1, Amsterdam
14.00 uur: De positie van joodse vrouwen in Amsterdam‘ door Henny van het Hoofd. Zij gaat in op hoe de joodse vrouwen destijds een van de grootste minderheidsgroepen waren. Tevens vertelt ze over de bijbelse vrouw Esther die op de voorgrond staat tijdens het Poerimfeest, dat in het weekend van 23 maart plaatsvindt.
14.45 uur: Afsluiting door Heleen Bijen. Namens het landelijk bestuur sluit de interim voorzitter het symposium af.

15.00 uur: Rondleiding museum. Na het inhoudelijk programma is er gelegenheid voor een rondleiding door het museum.
15.45 uur: Informeel samenzijn. De dag wordt afgerond met een drankje en gezellig napraten over de indrukken van het symposium.

Aanmelding voor 10 maart 2024 via aanmeldformulier en het overmaken van een bijdrage van € 50,- op NL28 INGB 0000 2252 35 ten name van KVD, onder vermelding van ‘KVD symposium 2024’.

Meer agenda