FEM Talk

Trends feministisch buitenlandbeleid en internationale good practices voor een eerlijke werk-zorg verdeling
Datum:

10 december, 2021

Tijd:

16:00 tot 18:00 uur

Locatie:

Online

WO=MEN en de Nederlandse Vrouwen Raad nodigen je graag uit voor de laatste FEM Talk van 2021. Een bijzondere editie over trends in feministisch buitenlandbeleid en goede voorbeelden van nationaal beleid en de praktijk van andere landen voor een betere werk-zorgverdeling in Nederland, plus de vraag welke rol een feministisch buitenlandbeleid daarbij kan spelen.

Veel landen voeren al een feministisch buitenlandbeleid. Wanneer waagt ook Nederland de sprong? Nederland heeft een leiderschapspositie met Social Development Goal (SDG) 5 als dwarsdoorsnijdend doel in het Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. Maar feministisch buitenlandbeleid gaat verder dan dat. Want internationaal beleid heeft ook invloed op (de vorming van) nationaal beleid. We willen daarom graag de trends doornemen. Wat is feministisch buitenlandbeleid? Welke landen voeren een feministisch buitenlandbeleid en hoe ziet dat eruit? Zijn er kansen voor nationaal beleid, inclusief op werk-zorgverdeling, als Nederland een feministisch buitenlandbeleid zou gaan voeren en welk onderzoek is daarvoor nodig?

In het tweede deel van de bijeenkomst willen we ons  verdiepen in goede internationale voorbeelden van nationaal beleid op werk-zorgverdeling. Wat zijn good practices op specifieke werk-zorg thema’s uit verschillende landen waar we als Nederland van kunnen leren?

Programma

15.45 – 16.00u                  Digitale inloop

16.00 – 16.05u                  Welkom door Kirsten van den Hul, Moderator, voormalig Tweede Kamerlid PvdA
 

16.05 – 16.35u                  Trends in feministisch buitenlandbeleid
door Saskia Ivens, Consultant Gendergelijkheid, Vrouwenrechten, Diversiteit & Inclusie; en 

door Karen Burbach, Hoofd Taskforce Vrouwenrechten & Gendergelijkheid Ministerie van Buitenlandse Zaken


16.35 – 16.45u                  Pauze


16.45 – 17.50u                  Paneldiscussie Internationale Good Practices voor een eerlijke werk-zorgverdeling
door Ásta Berglind Willemsdóttir Verheul, Promovenda Tilburg Law School over het feministisch nationaal beleid van IJsland
 

17.50 – 18.00                     Belangrijke conclusies en vervolgstappen door Kirsten van den Hul, Moderator

Tussendoor nemen we natuurlijk ruim de tijd voor vragen en discussie. De voertaal is Engels.

Aanmelden

We horen graag of je erbij bent op 24 november. Klik hier om je aan te melden.

De FEM Talks zijn een onderdeel van Ditwerktwel.nl, een samenwerkingsverband tussen 5 maatschappelijke organisaties die elkaar in inhoud en expertise versterken: WOMEN Inc, Bureau Clara Wichmann, Movisie, WO=MEN en de Nederlandse Vrouwen Raad.

Meer agenda