#caption
Alliantie Werk.en.de Toekomst
#caption
Alliantie Werk.en.de Toekomst


Genderstereotypering

In de alliantie Werk.en.de Toekomst zet de NVR zich in voor het doorbreken van genderstereotypering in het onderwijs en op de arbeidsmarkt en het verbeteren van de mogelijkheden om werk, zorg en leren met elkaar te combineren.

Werk.en.de Toekomst is een samenwerking van Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, Emancipator, VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek en de NVR. De alliantie wordt gesteund door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

 

 Alliantie Werk.en.de.Toekomst
Lees meer over het waarom en de doelstellingen van de alliantie Werk.en.de.Toekomst. Meer informatie...
Expertmeeting - Vrouwenorganisaties: succesvol samenwerken met mannen
Online op zaterdagmiddag 21 november 2020. Doelgroep: Vrouwenorganisaties en netwerken. Vrij toegang. Bekijk het programma en meld je aan. Meer informatie...
Literatuurstudie en factsheet over genderstereotypen
Genderstereotypen zijn de belangrijkste oorzaak van genderongelijkheid. Daarom heeft Atria in het kader van de alliantie Werk.en.de Toekomst waar ook de NVR deel van uitmaakt, een studie gedaan naar bestaande kennis over genderstereotypen. Meer informatie...
Monitor Brede Welvaart: Scheve werk-zorgverdeling en daling vrouwen in parlement
De Alliantie Samen werkt het! vindt dat SDG 5 (gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes) beter verankerd moet worden in het beleid van de overheid. De net verschenen Monitor Brede Welvaart en de Sustainable Development Goals 2020 van het CBS laat zien dat Nederland op deze doelstelling achter loopt. Meer informatie...
Symposium MenCare Nederland: Mannen geven om zorg
Het is tijd voor een herwaardering van zorg in de samenleving, en het is tijd om mannen daarbij te betrekken. Tijdens een online symposium op 19 juni maakt MenCare Nederland zichtbaar hoeveel er al wordt gedaan, wat er nodig is en hoe dat samenhangt. Meld je aan. Meer informatie...
Hoe combineer jij werk, zorg en onderwijs in coronatijd?
Vanuit het programma #WerkendeToekomst doen Atria, VHTO, Emancipator NL en de NVR onderzoek naar de verdeling van werk en zorg tussen partners in gezinnen voor, tijdens en na corona. Is er bij jullie in de rolverdeling iets veranderd? Doe Mee! Meer informatie...
Start werkgroep Mannenemancipatie
Op donderdag 4 juni start de werkgroep Mannenemancipatie. Met deze werkgroep organiseren we samen met onze partner Emancipator dit jaar een expertmeeting Mannenemancipatie. Meer informatie...
Welk effect heeft deze Corona-tijd op de traditionele rolverdeling in gezinnen?
Vrouwen zijn oververtegenwoordigd in de vitale beroepen, waardoor veel mannen nu thuiswerken en voor de kinderen zorgen. Artikel in Trouw met o.m. Jens van Tricht over effect van Corona-tijd op de traditionele rolverdeling in gezinnen. Meer informatie...
Girlsday 2020
De jaarlijkse Girlsday van onze alliantiepartner VHTO kan niet doorgaan op de gebruikelijke wijze. Maar lang leve het digitale tijdperk! Een bericht van Cocky Booij, directeur VHTO: Meer informatie...
Uitgebreid zoeken

     
     
        
        
       Fenik          
  
        
     
     
       Fenik