Project Mans Genoeg

Nieuwe definities van mannelijkheid worden verkend en er wordt bekeken wat mannen en de wereld te winnen hebben bij mannenemancipatie en gendergelijkheid. Het doorbreken van stereotypen en traditionele rolpatronen draagt bij aan een gelijkere werkzorgverdeling. Dit is een voorbeeld van hoe je hier als maatschappelijke organisatie het gesprek over kunt starten.

Voorbeelden uit het buitenland – De balans vinden: de verdeling van arbeid en zorgtaken

Ook geeft het aanbevelingen voor maatregelen die de landelijke overheid, gemeenten en werkgevers kunnen nemen om meer keuzes mogelijk te maken. Dit zijn maatregelen op het gebied van flexibel werken, kinderopvangfaciliteiten en partner- en ouderschapsverlof. Maatschappelijke organisaties kunnen deze brochure als inspiratie gebruiken in gesprekken met lokale werkgevers of gemeenten over werkzorgverdeling.

VDRS

VDRS geeft onder andere voorlichting en trainingen aan professionals, werkgevers en ouders. De trainingen combineren ervaringen van vaders zelf met wetenschappelijke kennis en gaan over het betrekken van en het verbeteren van de positie van vaders. Ook is VDRS een sparringpartner van beleidsmakers op dit thema. Maatschappelijke organisaties kunnen een training volgen van VDRS of […]

Voorbeelden van bedrijven – Vader zoekt verlof

De bedrijven geven aan dat de invoering van deze regeling voordelen heeft, zoals minder verloop van goede medewerkers en gedreven, loyale en gemotiveerde medewerkers. Maatschappelijke organisaties kunnen deze website als inspiratie gebruiken in gesprekken met lokale werkgevers over werkzorgverdeling.

Platform Vaderschap – Werk en zorg

Hoe regel je met je werkgever dat je meer tijd bij je kinderen wil zijn? Waar heb je recht op als vader? Wat zijn de voordelen van vaderschapsverlof voor werkgevers? Maatschappelijke organisatie kunnen deze website gebruiken in het betrekken van mannen bij gesprekken of activiteiten rondom de werkzorgverdeling.

Campagne Dit werkt wel

De belangrijkste boodschap van de campagne: het ligt niet aan jou dat je wel eens stress ervaart door de combinatie van betaald werk en onbetaalde zorg. De grotere oplossing voor dit probleem ligt bij de overheid. Die is dus aan zet. De website biedt ook tools die het combineren van werk en zorg makkelijker maken. […]

VNVA Match Project

Als je niet met een bekende of collega uit je directe omgeving kan of wilt sparren over je carrière of een lastige werksituatie, kan dat met een VNVA-maatje. Extra handig aan dit maatjesproject is dat ze een besloten digitaal platform gebruiken waar je ook zelf op zoek kunt naar een match. In plaats van een […]

Dona Daria Dialogen

Dona Daria, centrum voor emancipatie, participatie en empowerment, werkt aan de versterking van veerkracht en emancipatie van Rotterdammers. Deze lidorganisatie van de Nederlandse Vrouwen Raad organiseert zelf en op aanvraag dialogen over actuele, maatschappelijke en soms moeilijke onderwerpen. Een dialoog brengt het gesprek en daardoor de verbinding tussen mensen tot stand. Dona Daria zet hiermee […]

Gespreksmethode Jump Movement

Jump Movement is een eenvoudige en concrete manier om in gesprek te komen met anderen en in beweging te komen in de richting van een doel of ambitie. Zo’n gesprek bestaat uit 7 stappen die te vinden zijn in het Jump Movement Draaiboek. Deze 7 stappen brengen de deelnemers naar een beslissing over iets dat […]

Gespreksinstrument Wat telt

Aan de hand daarvan stel je samen doelen op. Door Wat telt na verloop van tijd opnieuw in te vullen, wordt duidelijk of doelen gehaald worden en of dit resulteert in verandering op die leefgebieden en daarmee verbetering in het leven van iemand. Wat telt gaat uit van de beleving van iemand zelf, welke problemen […]