Onze allianties en sponsoren​

Samenwerken en kennis en expertise bundelen om gezamenlijke ambities te verwezenlijken. Dat is de kracht van de Nederlandse Vrouwen Raad. 

Allianties

Alliantie Samen Werkt Het! / Ditwerktwel.nl

sinds 1 januari 2018 

Samen Werkt Het! streeft naar een maatschappij waarin vrouwen en mannen daadwerkelijk gelijke kansen krijgen om betaalde arbeid en onbetaalde zorg te combineren. Met Ditwerktwel.nl treedt de alliantie naar buiten. Samen Werkt Het!/Ditwerktwel.nl is een samenwerking van Bureau Clara Wichmann (tevens lidorganisatie van de NVR), Movisie, WOMEN Inc, WO=MEN en de Nederlandse Vrouwen Raad, en wordt ondersteund door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Alliantie Werk.en.de Toekomst

sinds 1 januari 2018 

Werk.en.de Toekomst zet zich in voor het doorbreken van genderstereotypering in het onderwijs en op de arbeidsmarkt en het verbeteren van de mogelijkheden om werk, zorg en leren met elkaar te combineren. Werk.en.de Toekomst is een samenwerking van Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, Emancipator, de Nederlandse Vrouwen Raad en VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek en wordt gesteund door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Vrouwenpodium 2010 - 2020

sinds 1 mei 2010

Sinds mei 2010 werkt de Nederlandse Vrouwen Raad in Vrouwenpodium samen met FNV (FNV Vrouw en Netwerk Vrouwen FNV). Elk jaar sluiten zich ook andere vrouwenorganisaties, zoals Vrouwen van Nu, Stichting IWEE en de Molukse Vrouwen Raad, bij de organisatie aan. Doel van Vrouwenpodium is blijvende aandacht van de politiek voor zaken die voor vrouwen belangrijk zijn. Jaarlijks organiseert Vrouwenpodium op of rond de tweede dinsdag in september een ‘Prinsessendag’-event.

En verder ...

De NVR is partner in de samenwerkingsverbanden Women for Water Partnershipwomenforwater.org en het Platform Vrouwen & Duurzame Vrede www.vrouwenenduurzamevrede.nl. Van beide samenwerkingsverbanden is de NVR medeoprichter. 

De NVR maakt onderdeel uit van het Netwerk VN Vrouwenverdrag.

De NVR is lid van het platform Vader Zoekt Verlof

De NVR is onderdeel van de coalitie Studerende Moeders. Deze coalitie bestaat uit Stichting Steunpunt Studerende moeders (tevens lidorganisatie van de NVR), PILP, Nederlands Juristencomité voor de Mensenrechten, Bureau Clara Wichmann (lidorganisatie), Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann, en FNV Vrouw. 

Meer weten over allianties en sponsoring?

Nenita La Rose
Voorzitter, Portefeuille leden, bureaumanagement, PR, VN Vrouwenvertegenwoordiger
“Het is ook vandaag nog van groot belang dat wij vrouwen ondersteunen om zelfstandig te kunnen zijn”

Steun ons nu. Zonder jou geen VrouwenRaad!

Steun ons! Zonder individuele donaties kunnen wij als vrouwenraad niet bestaan. Je kunt al doneren vanaf 1 euro.