Stop Geweld tegen Vrouwen: Nationale Coördinatie noodzakelijk

Omdat de (hulpverlenings-)instanties niet voldoende samenwerken krijgen vrouwen die (partner-)geweld ervaren niet de zorg en aandacht die ze nodig hebben. Onvoldoende afstemming tussen de instanties verergert het leed en de pijn van deze vrouwen. Centrale coördinatie is noodzakelijk.

De Nederlandse Vrouwenraad zet zich met de European Women’s Lobby in voor de implementatie en naleving van de Istanbul Conventie, een belangrijk mensenrechtenverdrag om alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes, te stoppen. Op dit moment kent Nederland nog geen nationale coördinatie – hoewel dit een wettelijk vereiste is – en is de taakopdracht verspreid over 3 ministeries (VWS, OCW en VenJ). 

De Nederlandse Vrouwen Raad is gestart met het smeden van een brede coalitie van maatschappelijke organisaties, beleidsfunctionarissen en parlementsleden die de noodzaak van een Nationaal Coördinerend Orgaan ‘Violence Against Women’ bekrachtigen en oproepen tot de aanstelling daarvan.

Tijdens een besloten High Level Expert Meeting is een actieplan opgesteld. Dit vijf puntenplan is gemaakt op basis van input van diverse experts, zoals Aleid van den Brink (voormalig bestuurder van Blijf Groep, lid van de GREVIO expertgroep voor het monitoren van de implementatie van de Istanbul Conventie bij de Raad van Europa); Essa Reijmers (expert Geweld tegen Vrouwen, beleidsadviseur onderzoek bij Valente); Ineke Boerefijn (coördinerend beleidsadviseur bij het College voor de Rechten van de Mens); Barbara Oomen (hoogleraar Sociologie van de Mensenrechten, Universiteit Utrecht); Hameeda Lakho, expert en inhoudsdeskundige Huiselijk Geweld; en Nathalie van Waterschoot, senior rechter Rechtbank Amsterdam.

Bekijk de video over deze campagne

Het vijf puntenplan (download het 5 punten-plan) voor Nationale Coördinatie werd bij de lancering op 9 juni 2021 door Nenita La Rose, voorzitter van de Nederlandse Vrouwen Raad overhandigd aan:

  • Corinne Dettmeijer, voormalig Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. En sinds 2020 onafhankelijk lid van de CEDAW-commissie;
  • D66 Europarlementariër Samira Rafaela, die zich inzet voor de Istanbul Conventie;
  • Senator Bob van Pareren van de Fractie-Nanninga in de Eerste Kamer;
  • Eva van Esch, Tweede Kamerlid, Partij voor de Dieren;
  • Hatte van der Woude, Tweede Kamerlid, VVD.

Petitite Stop geweld tegen Vrouwen. Nationale Coordinatie noodzakelijk
De Nederlandse Vrouwen Raad is een online petitie gestart waarmee we het onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer willen krijgen zodat er een centrale, nationale coördinatie voor  de uitvoering van de Istanbul Conventie wordt benoemd. Doel is om ‘alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes, en huiselijk geweld’ effectief en efficiënt te stoppen. 
 

Sluit je aan bij de brede coalitie:

Wil je deze campagne met je organisatie steunen? Mail je logo naar communicatie@de-nvr.nl. 

Implementatie Verdrag van Istanbul in Nederland
Tien jaar geleden heeft de Raad van Europa het Verdrag van Istanbul aangenomen. Het verdrag trad op 1 maart 2016 voor Nederland in werking. Grevio, een onderzoekscommissie ingesteld door de Raad van Europa, evalueert en monitort de implementatie van het verdrag. Een belangrijk kritiekpunt naar Nederland is het genderneutrale beleid van de Nederlandse overheid met betrekking tot de aanpak van geweld. Onder meer dataverzameling en evaluatie is nodig om impact van beleid te meten.

Bijna de helft van alle vrouwen maakte ooit in haar leven fysiek en/of seksueel geweld mee. Bijna driekwart (73%) is ooit seksueel geïntimideerd en eén op de tien vrouwen is ooit in haar leven verkracht. Tijdens de crisis is geweld tegen vrouwen toegenomen – wereldwijd en helaas ook in Nederland. Het aantal meldingen bij Veilig Thuis nam toe, en meer moorden in 2020 vonden in relationele sfeer plaats.* 

Bronnen
Onderzoekrapport ‘Violence against women’ , FRA , 2014
UN Women: feiten en cijfers – geweld tegen vrouwen
Veilig Thuis: meer meldingen huiselijk geweld tijdends 2e lockdown
Elsevier Weekblad: Meer moorden in relationele sfeer in 2020

Meer Kennis