#caption
#caption


Istanbul Conventie

Op 11 mei 2011 heeft de Raad van Europa de 'Convention on preventing and combating Violence against Women and Domestic Violence' aangenomen. Dit gebeurde in Istanbul, vandaar dat dit belangrijke verdrag voor de voorkoming en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld meestal kortweg de 'Istanbul Conventie' wordt genoemd.
Het verdrag trad op 1 maart 2016 voor Nederland in werking nadat wet- en regelgeving aan de eisen van het verdrag waren aangepast en het Parlement in juni 2015 (TK 9 juni/EK 23 juni) het wetsvoorstel voor de uitvoering van het verdrag in Nederland goedkeurde.

De uitvoering in de verschillende Europese landen wordt gemonitord/geëvalueerd door de Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence (GREVIO), een onafhankelijk orgaan van experts. 
De Raad van Europa heeft verschillende voorlichtingspublicaties uitgebracht over de Istanbul Conventie: Factsheet l Leaflet ! FAQ's. De tekst van het verdrag zelf vindt u HIER (Council of Europe Treaty Series - No. 210).


Polen en Turkije willen uit Istanbul Conventie stappen
Geweld tegen vrouwen en lhbti’ers neemt toe in de coronatijd. Het is daarom des te zorgelijker dat Turkije en Polen uit de Istanbul Conventie willen gaan. Dat schrijven Anika Snel en Jantien Kingma van Wo=Men in Trouw. Meer informatie...
Verkenning uitwerking GREVIO aanbeveling om aanpak geweld gendersensitief te maken
In juni 2020 is door het ministerie VWS een digitale bijeenkomst georganiseerd over de GREVIO aanbevelingen om het Nederlandse beleid ten aanzien van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld gendersensitief te maken. Meer informatie...
Webpagina van Raad van Europa over vrouwenrechten en COVID-19 pandemie
Nieuw: een speciale webpagina van de Raad van Europa met informatie over maatregelen die in de verschillende lidstaten zijn genomen om huiselijk, seksueel en genderbased geweld te voorkomen/tegen te gaan en de gevolgen van de COVID-19 pandemie op de gelijkheid m/v te verminderen. Meer informatie...
GREVIO kritisch over genderneutrale aanpak van (huiselijk) geweld in Nederland
De genderneutrale aanpak van (huiselijk) geweld van Nederland kan leiden tot een blinde vlek, terwijl vrouwen veel vaker slachtoffer zijn van huiselijk geweld dan mannen, aldus GREVIO in het evaluatierapport van de implementatie van de Istanbul Conventie in Nederland. Meer informatie...
Zoveelste femicide leidt in Turkije tot publiek protest
Medio augustus werd in Turkije een moeder voor de ogen van haar dochter door haar ex-man doodgestoken. Dit zoveelste geval van femicide is in Turkije aanleiding voor een omvangrijk publiek protest. Vrouwenorganisaties zijn een social media campagne gestart waarin het belang wordt onderstreept van de Istanbul Conventie. Meer informatie...
NVR pleit voor Nationaal Rapporteur Geweld tegen vrouwen
In maart 2019 heeft GREVIO Nederland bezocht om de voortgang van de implementatie van de Istanbul Conventie in Nederland te evalueren. De NVR heeft aan de evaluatiebijeenkomsten van de GREVIO Commissie deelgenomen en daar gepleit voor een Nationaal Rapporteur Geweld tegen Vrouwen. Meer informatie...
Schaduwrapportage Verdrag van Istanbul
Eind oktober 2018 is de Istanbul Schaduwrapportage “Joining forces to break the circle of violence against women” naar het Grevio Comité gestuurd. ​52 organisaties, waaronder de NVR, hebben deze rapportage ondertekend. Meer informatie...
Rapportage Verdrag van Istanbul
Op 6 september 2018 heeft minister De Jonge (VWS) zowel aan de Tweede Kamer als aan GREVIO de rapportage gestuurd van de Nederlandse overheid over de uitvoering van het Verdrag van Istanbul. Meer informatie...
Evaluatie implementatie Istanbul Conventie
In 2018 is Nederland aan de beurt voor de evaluatie van de implementatie van de Istanbul Conventie. Aleid van den Brink, voorheen directeur van de Blijf Groep en NVR vertegenwoordiger bij de EWL Observatory on Violence against Women is door Nederland benoemd tot lid van de evaluatiecommissie GREVIO. Meer informatie...
Uitgebreid zoeken

     
    Fenik    
        
        
              
  
  
  
     
       Fenik