#caption
#caption


Istanbul Conventie

Op 11 mei 2011 heeft de Raad van Europa de 'Convention on preventing and combating Violence against Women and Domestic Violence' aangenomen. Dit gebeurde in Istanbul, vandaar dat dit belangrijke verdrag voor de voorkoming en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld meestal kortweg de 'Istanbul Conventie' wordt genoemd.
Het verdrag trad op 1 maart 2016 voor Nederland in werking nadat wet- en regelgeving aan de eisen van het verdrag waren aangepast en het Parlement in juni 2015 (TK 9 juni/EK 23 juni) het wetsvoorstel voor de uitvoering van het verdrag in Nederland goedkeurde.

De uitvoering in de verschillende Europese landen wordt gemonitord/geëvalueerd door de Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence (GREVIO), een onafhankelijk orgaan van experts. 
De Raad van Europa heeft verschillende voorlichtingspublicaties uitgebracht over de Istanbul Conventie: Factsheet l Leaflet ! FAQ's. De tekst van het verdrag zelf vindt u HIER (Council of Europe Treaty Series - No. 210).


Zoveelste femicide leidt in Turkije tot publiek protest
Medio augustus werd in Turkije een moeder voor de ogen van haar dochter door haar ex-man doodgestoken. Dit zoveelste geval van femicide is in Turkije aanleiding voor een omvangrijk publiek protest. Vrouwenorganisaties zijn een social media campagne gestart waarin het belang wordt onderstreept van de Istanbul Conventie. Meer informatie...
NVR pleit voor Nationaal Rapporteur Geweld tegen vrouwen
In maart 2019 heeft GREVIO Nederland bezocht om de voortgang van de implementatie van de Istanbul Conventie in Nederland te evalueren. De NVR heeft aan de evaluatiebijeenkomsten van de GREVIO Commissie deelgenomen en daar gepleit voor een Nationaal Rapporteur Geweld tegen Vrouwen. Meer informatie...
Schaduwrapportage Verdrag van Istanbul
Eind oktober 2018 is de Istanbul Schaduwrapportage “Joining forces to break the circle of violence against women” naar het Grevio Comité gestuurd. ​52 organisaties, waaronder de NVR, hebben deze rapportage ondertekend. Meer informatie...
Rapportage Verdrag van Istanbul
Op 6 september 2018 heeft minister De Jonge (VWS) zowel aan de Tweede Kamer als aan GREVIO de rapportage gestuurd van de Nederlandse overheid over de uitvoering van het Verdrag van Istanbul. Meer informatie...
Evaluatie implementatie Istanbul Conventie
In 2018 is Nederland aan de beurt voor de evaluatie van de implementatie van de Istanbul Conventie. Aleid van den Brink, voorheen directeur van de Blijf Groep en NVR vertegenwoordiger bij de EWL Observatory on Violence against Women is door Nederland benoemd tot lid van de evaluatiecommissie GREVIO. Meer informatie...
EU ondertekent de Istanbul Conventie
Op 11 mei 2017 heeft de EU besloten om de Istanbul Conventie te tekenen over het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Meer informatie...
Gemeenten medeverantwoordelijk voor uitvoering Istanbul verdrag
De VNG heeft een factsheet gemaakt om gemeenten te informeren over hun verantwoordelijkheid in de toepassing en naleving van het Istanbul verdrag. Meer informatie...
Verdrag van Istanbul per 1 maart 2016 voor Nederland in werking
Het Istanbul Verdrag treedt voor Nederland op 1 maart 2016 in werking. Op 18 november is het ratificatieproces van dit Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld formeel voltooid. Meer informatie...
Ratificatie Verdrag van Istanbul: voor Nederland is het rond, nu nog voor Caribisch Nederland
Op initiatief van de NVR was een breed gezelschap van vrouwen op 25 juni 2015 op bezoek in de Tweede Kamer bij Marith Rebel, lid van de PvdA fractie, om te praten over de aanpak van huiselijk geweld in Caribisch Nederland. Meer informatie...
Uitgebreid zoeken