#caption
#caption


Internationaal


Naomi Parker-Fraley de inspiratie voor de 'We can do it' poster is overleden
De vrouw die de inspiratie vormde voor de 'We can do it' poster is overleden: Naomi Parker-Fraley 1921-2018 Meer informatie...
Deelname NVR aan de Universal Periodic Review (UPR)
De gezamenlijke workshop wordt door het ministerie van VWS beschouwd als een aanloop naar en voorbereiding van de conferentie Aanpak huiselijk geweld op de BES eilanden in maart 2018. Meer informatie...
Nederland keldert op ranglijst gelijkheid tussen mannen en vrouwen
Nederland is dit jaar maar liefst 16 plaatsen gekelderd op de ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen; van de 16e naar de 32e plaats. De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is toegenomen, concludeert het World Economic Forum. De NVR is teleurgesteld. Meer informatie...
Gender Equality Index 2017: vooruitgang in een slakkengang
Het Europees Instituut voor Gendergelijkheid (EIGE) heeft een index gemaakt over gender gelijkheid in Europa. Nederland staat op de 4e plek. Als het gaat om gelijkheid tussen mannen en vrouwen gaan we met een slakkengang vooruit en op sommige gebieden gaan we er zelfs op achteruit. Meer informatie...
Loud and united: European Women’s Lobby Observatory pleit voor échte verandering
Essa Reijmers is namens de NVR bij de vergadering van de EWL Observatory on Violence Against Women geweest op 8 juni. Lees hier haar verslag Meer informatie...
EU ondertekent de Istanbul Conventie
Afgelopen donderdag 11 mei heeft de EU besloten om de Istanbul Conventie te tekenen over het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Meer informatie...
Violence against women and girls: will Europe rise up in 2017?
Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. De European Women's Lobby heeft een verklaring naar buiten gebracht over het thema geweld tegen vrouwen. Let op, deze verklaring is in het Engels. Meer informatie...
Uitgebreid zoeken