#caption
Willemien Koning Vrouwenvertegenwoordiger 2018
#caption


Internationaal


NVR ook actief in internationale zaken
De Nederlandse Vrouwen Raad is ook op internationaal niveau actief om de positie van vrouwen te verbeteren. Een overzicht van de betrokkenheid van de NVR in/bij organisaties op Europees en mondiaal niveau. Meer informatie...
Nieuwe brochure van EIGE over gender gerelateerd geweld
Let’s put an end to gender-based violence is de titel van een brochure die het European Institute for Gender Equality (EIGE) onlangs heeft uitgebracht. Meer informatie...
NVR bij Werkconferentie No Mas No More op Aruba
Op 7 en 8 maart 2018 heeft de NVR in de persoon van Christine Nanlohy deelgenomen aan de werkconferentie No Mas No More op Aruba. Dit op uitnodiging van het ministerie van VWS. Meer informatie...
Verslag NVR deelname Netwerk VN Vrouwenverdrag 1e kwartaal 2018
Verslag over het 1e kwartaal van de deelname van de NVR aan de activiteiten van het Netwerk VN Vrouwen Verdrag. Meer informatie...
NVR workshop tijdens bijeenkomst VWS over Universal Periodic Review
Op 13 november 2017 presenteerde de NVR, samen met en op verzoek van het ministerie van VWS, een workshop over de rol van non gouvernementele organisaties bij het bestrijden en voorkomen van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Meer informatie...
Nederland keldert op ranglijst gelijkheid tussen mannen en vrouwen
Nederland is dit jaar maar liefst 16 plaatsen gekelderd op de ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen; van de 16e naar de 32e plaats. De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is toegenomen, concludeert het World Economic Forum. De NVR is teleurgesteld. Meer informatie...
Gender Equality Index 2017: vooruitgang in een slakkengang
Het Europees Instituut voor Gendergelijkheid (EIGE) heeft een index gemaakt over gender gelijkheid in Europa. Nederland staat op de 4e plek. Als het gaat om gelijkheid tussen mannen en vrouwen gaan we met een slakkengang vooruit en op sommige gebieden gaan we er zelfs op achteruit. Meer informatie...
Loud and united: European Women’s Lobby Observatory pleit voor échte verandering
Op 8 juni 2017 was Essa Reijmers namens de NVR bij de vergadering van de EWL Observatory on Violence Against Women. Lees haar verslag. Meer informatie...
Uitgebreid zoeken