#caption
Vrouwenpodium
#caption
Vrouwenpodium
Lidorganisaties
Rooie Vrouwen (PvdA)

De PvdA-vrouwen hebben zich georganiseerd in verschillende vrouwennetwerken (landelijk en regionaal) het landelijke vrouwennetwerk is toegankelijk voor alle vrouwelijke PvdA-leden. De doelstelling is tweeledig: bevorderen van de politieke participatie van vrouwen en bijdragen aan de ontwikkeling en verspreiding van genderkennis en –informatie. Rooie vrouwen volgt nauwlettend de inhoudelijke ontwikkelingen binnen de PvdA op het gebied van gender (en diversiteit), en treedt zo nodig agendazettend op.


E-mail: rooievrouwen@pvda.nl; rooievrouwen@gmail.com
Website: rooievrouwen.pvda.nl/


Terug naar index lidorganisaties

Uitgebreid zoeken

    IIW NL 
     
        
        
        
     
     
  
    IIW NL