#caption
Vrouwenpodium
#caption
Vrouwenpodium
Lidorganisaties
Rooie Vrouwen (PvdA)

De PvdA-vrouwen hebben zich georganiseerd in verschillende vrouwennetwerken (landelijk en regionaal) het landelijke vrouwennetwerk is toegankelijk voor alle vrouwelijke PvdA-leden. De doelstelling is tweeledig: bevorderen van de politieke participatie van vrouwen en bijdragen aan de ontwikkeling en verspreiding van genderkennis en –informatie. Rooie vrouwen volgt nauwlettend de inhoudelijke ontwikkelingen binnen de PvdA op het gebied van gender (en diversiteit), en treedt zo nodig agendazettend op.


E-mail: rooievrouwen@pvda.nl; rooievrouwen@gmail.com
Website: rooievrouwen.pvda.nl/


Terug naar index lidorganisaties

Uitgebreid zoeken

                          
    GWI 
           
           
       WMNL                   
  
  
     
    GWI    
        
  
        
  
  
  
 WMNL