#caption
Vrouwenpodium
#caption
Vrouwenpodium
Lidorganisaties
CDA Vrouwenberaad

Het bevorderen van de participatie van vrouwen in de politiek. Het CDAV wil vrouwen politiek bewuster maken en participatie van vrouwen binnen het CDA op bestuurlijk en politiek niveau bevorderen. Het CDAV vraagt binnen het CDA actief aandacht voor de positie van vrouwen in de maatschappij. Zij doet dit via een netwerk van vrouwen die op lokaal, regionaal, landelijk en Europees niveau een bijdrage leveren aan (overheids)beleid.


E-mail: cdav@cda.nl
Website: cdav.cda.nl


Terug naar index lidorganisaties

Uitgebreid zoeken

        
                WMNL    
                 
              
       GWI             
  
     
        
     
  
     
        
  
    GWI 
     
     
 WMNL