#caption
Vrouwenpodium
#caption
Vrouwenpodium
Lidorganisaties
CNV Connectief Commissie Diversiteit

Binnen de vakvereniging CNV is het belang van vrouwen ondergebracht bij de Commissie Diversiteit CNV Connectief. De aandacht gaat uit naar vrouwen in hun werksituatie in de sectoren onderwijs, zorg, overheids- en publieke diensten. Daarbij is er speciale aandacht voor vrouwen (en mannen) met een migratie achtergrond en voor leden van de LHBTQi-gemeenschap. Ook kijkt de commissie naar wat een psychische aandoening in de dagelijkse praktijk van werken teweegbrengt. Met begrip en medicijnen kan iemand met een psychische aandoening functioneren als ieder ander. De commissie Diversiteit zet zich in om vrouwen weerbaar en wendbaar te maken, om meer vrouwen deel te laten nemen aan besturen, en om te zorgen voor meer invloed van vrouwen waar er beslissingen worden genomen, of dat nu op het werk is of in clubs of politiek.


E-mail: diversiteit@cnv.nl
Website:


Terug naar index lidorganisaties

Uitgebreid zoeken