#caption
Vrouwenpodium
#caption
Vrouwenpodium
Lidorganisaties
Graduate Women International Netherlands

Het verbeteren van de positie van vrouwen en meisjes wereldwijd en meer in het bijzondere: a- het behartigen van de belangen van de (hoger opgeleide) vrouwen; b- het bevorderen van de deelname aan onderwijs, trainingen en levenslang leren van vrouwen en meisjes om hun mogelijkheden tot zelfsturing en zelfredzaamheid te vergroten; c- het bevorderen van de kansen voor alle vrouwen en meisjes om hun kennis en vaardigheden toe te passen; d-het bevorderen van internationale samenwerking, vriendschap, vrede en respect voor de mensenrechten voor iedereen, en voor vrouwen en meisjes in het bijzonder, ongeacht hun leeftijd, ras, nationaliteit, religie, politieke overtuiging, geslacht en seksuele geaardheid of andere status; e- het bevorderen van netwerken tussen de leden onderling en leden van andere (vrouwen)organisaties.


E-mail: info@gwi-nl.org
Website: www.gwi-nl.org


Terug naar index lidorganisaties

Uitgebreid zoeken

       IIW NL 
        
     
  
           
  
     
  
     
 IIW NL