#caption
Vrouwenpodium
#caption
Vrouwenpodium
Lidorganisaties
Dona Daria, Kenniscentrum Emancipatie

Dona Daria ontstond in 2006 uit een fusie van vijf migrantenvrouwenorganisaties en het Rotterdamse Vrouwenhuis. De organisatie is aanspreekpunt in Rotterdam voor professionals, (deel-)gemeenten, zelforganisaties, vrijwilligers en geïnteresseerden die zich bezighouden met onderwerpen rond emancipatie. Dona Daria organiseert cursussen, themabijeenkomsten en workshops voor vrouwen, mannen en jongeren in een achterstandspositie. Sinds 2012 ligt de nadruk van het werk op de overdracht van expertise aan iedereen die werkt met bovengenoemde groepen. Daarnaast richt Dona Daria zich op het versterken van het netwerk van organisaties die zich met emancipatie bezighouden en zorgt ervoor dat emancipatie op de politieke agenda blijft.


E-mail: info@donadaria.nl
Website: www.donadaria.nl


Terug naar index lidorganisaties

Uitgebreid zoeken