#caption
Vrouwenpodium
#caption
Vrouwenpodium
Lidorganisaties
Stichting Steunpunt Studerende Moeders

Het Steunpunt Studerende Moeders empowert, inspireert, ondersteunt en helpt moeders (en in het bijzonder alleenstaande moeders) bij hun scholingsmogelijkheden en bij het vinden van een evenwichtige balans in het combineren van studie/werk/stage en zorg, ten einde duurzame economische zelfstandigheid en zelfredzaamheid te bereiken. Het Steunpunt beschikt over specifieke kennis, expertise en doet aan landelijke belangenbehartiging om de scholingsmogelijkheden en positie van studerende moeders structureel te verbeteren.


E-mail: adejong@studerendemoeders.nl
Website: www.studerendemoeders.nl


Terug naar index lidorganisaties

Uitgebreid zoeken

        
    GWI             
           
                          
       WMNL          
  
     
        
 GWI    
     
  
        
 WMNL