#caption
Vrouwenpodium
#caption
Vrouwenpodium
Lidorganisaties
Gender Concerns International

Gender Concerns International streeft naar een samenleving waarin voor iedereen gelijke rechten gelden. Om dit te bereiken werken we aan armoede vermindering, maatschappijopbouw, sociale economische positie en beïnvloeding van beleid en gezondheidszorg. Wij werken via een netwerk van individuen, groeperingen, organisaties en overheden. Door deze contacten ontstaat de mogelijkheid om tot een gezamenlijk beleid en plan van actie te komen, gezamenlijk richting een maatschappij waarin de verschillen tussen de posities van mannen en vrouwen verminderen. GCI zet zich in voor: rechtvaardige samenleving op basis van gendergelijkheid; implementatie van het Beijing Platform for Action en de VN-afspraken tijdens Beijing +15; voor vrouwenrechten in Kashmir en voor vrouwen in conflictgebieden.


E-mail: info@genderconcerns.org
Website: www.genderconcerns.org


Terug naar index lidorganisaties

Uitgebreid zoeken

             WMNL       
                 
           
          GWI    
                 
  
 WMNL 
     
  
  
     
 GWI