#caption
Vrouwenpodium
#caption
Vrouwenpodium
Lidorganisaties
Katholiek Vrouwen Dispuut

Het Katholiek Vrouwen Dispuut (KVD) is opgericht in 1946 door Marga Klompé. Het dispuut kent 20 kringen met gemiddeld 15 – hoger opgeleide - leden. Het dispuut stelt zich ten doel vrouwen een netwerk te bieden en voor hen een bron van inspiratie en stimulans te zijn bij het functioneren in de maatschappij; bij te dragen aan voorlichting en opinievorming op het terrein van samenleving, politiek, kerk en religie door middel van discussies in de kringen, ontmoetingsdagen en lezingen. Met een open oog voor de huidige multiculturele samenleving vindt het zijn inspiratie in de waarden van de joods-christelijke traditie.


E-mail: kvdispuut@gmail.com
Website: www.katholiekvrouwendispuut.nl


Terug naar index lidorganisaties

Uitgebreid zoeken