#caption
Goede raad van lidorganisatie ZijActief Limburg
#caption
Goede raad van lidorganisatie ZijActief Limburg
Lidorganisaties
FAM! Expertisecentrum voor Vrouwenvraagstukken

FAM! profileert zich door haar kennis over de positie van de vrouw in de Limburgse samenleving als expertisecentrum voor vrouwenvraagstukken, als tweede lijn ondersteuningscentrum. FAM! heeft met name een brede kennis opgebouwd daar waar het gaat om het herkennen en terugdringen van uitsluitingmechanismen op het gebied van gender en op de ervaring met en de inhoudelijke kennis van thema's als diversiteit, emancipatie en participatie van vrouwen.


E-mail: info@famnetwerk.nl
Website: www.famnetwerk.nl


Terug naar index lidorganisaties

Uitgebreid zoeken