#caption
Vrouwenpodium
#caption
Vrouwenpodium
Lidorganisaties
Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen

De Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen (VNVA) behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de vereniging het maatschappelijke veranderingen op het grensvlak van genderspecificiteit en gezondheidszorg. De leden van de vnVa ondersteunen en inspireren elkaar.


E-mail: vnvamail@vnva.nl
Website: www.vnva.nl


Terug naar index lidorganisaties

Uitgebreid zoeken

              
                    
       GWI 
              
             WMNL          
     
        
 WMNL 
  
  
  
     
        
  
  
  
        
  
        
 GWI