#caption
#caption


Over ons


{plek: 1} Over de NVR
De Nederlandse Vrouwen Raad streeft naar gelijke rechten en volwaardige participatie van vrouwen op alle terreinen. Meer informatie...
{plek: 2} Organisatie
Korte beschrijving van de belangrijkste onderdelen van de NVR organisatie. Meer informatie...
{plek: 3} NVR in jaartallen
Op 29 oktober 1898 vond de oprichtingsvergadering plaats van de Nationale Vrouwen Raad van Nederland. Hoe is het de NVR sindsdien vergaan? Meer informatie...
{plek: 4} Samenwerking
Overzicht van organisaties waarin de NVR vertegenwoordigd is, lid van is, of een samenwerkingsverband mee vormt. Meer informatie...
{plek: 6} Publikaties
Overzicht van institutionele publikaties van de NVR: statuten, huishoudelijk reglement, strategienota's, werkplannen, jaarverslagen en voorlichtingsuitgaven. Meer informatie...
{plek: 7} Contributie
Overzicht van de contributiebedragen en directe betaalmogelijkheid. Meer informatie...
{plek: 8} Contact
Contactgegevens voor meer informatie over de activiteiten van de NVR of het aangaan van een lidmaatschap. Meer informatie...
Uitgebreid zoeken