#caption
#caption


Lobbywerk


Monitor Brede Welvaart: Scheve werk-zorgverdeling en daling vrouwen in parlement
De Alliantie Samen werkt het! vindt dat SDG 5 (gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes) beter verankerd moet worden in het beleid van de overheid. De net verschenen Monitor Brede Welvaart en de Sustainable Development Goals 2020 van het CBS laat zien dat Nederland op deze doelstelling achter loopt. Meer informatie...
Kijk niet naar vrouwen maar naar kabinet voor doorbraak in deeltijdcultuur
De kabinetsreactie op het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Deeltijd laat te wensen over, vinden onze alliantiepartners Atria en WOMEN Inc. Zij geven het kabinet daarom vier aanbevelingen mee, die de NVR van harte onderschrijft en heeft medeondertekend. Meer informatie...
Reactie op Voorontwerp modernisering NV-recht en evenwichtiger m/v verhouding
De NVR heeft samen met de Universiteit Utrecht en het Centre for Inclusive Leadership gereageerd op het ambtelijk Voorontwerp van de wet Modernisering NV-recht en evenwichtiger m/v verhouding, dat voor internetconsultatie voorligt. Meer informatie...
Verzoek aan minister om toegang tot abortuszorg in COVID-19 tijd te waarborgen
NVR lidorganisatie Bureau Clara Wichmann en Women on Waves vinden dat de abortuspil voor vroege afbrekingen ten tijde van de COVID-19 maatregelen ook buiten de abortuskliniek door huisartsen en via telemedicine verstrekt moet kunnen worden. Meer informatie...
Impact streng deurbeleid supermarkten voor alleenstaande ouders
Single SuperMom krijgt verontrustende berichten dat alleenstaande ouders worden geweerd door het strenge deurbeleid van supermarkten in verband met COVID19. Lidorganisatie Bureau Clara Wichmann, en Single SuperMom heeft samen met de NVR en tal van partnerorganisaties een brief gestuurd naar de minister-president. Meer informatie...
Bijval van Tweede Kamerleden voor plan Stem Gendergelijkheid
Op 3 maart heeft Women Inc het plan Stem Gendergelijkheid aangeboden aan de Tweede Kamer, zodat politieke partijen de punten tijdig in hun programma kunnen verwerken, in opmars naar de verkiezingen van 2021. Meer informatie...
Dagvaarding voor minister Bruins voor gratis anticonceptie
NVR lidorganisatie Bureau Clara Wichmann en burgerbeweging DeGoedeZaak hebben op 14 februari een dagvaarding overhandigd aan minister Bruins met daarin de eis anticonceptie voor iedereen gratis beschikbaar te maken. Meer informatie...
Kabinet aan de slag met diversiteit in de top
Het kabinet neemt de aanbevelingen van de SER om het aandeel vrouwen en culturele diversiteit in de top van organisaties te vergroten, integraal over. De ministerraad heeft hiertoe begin februari besloten. Meer informatie...
Uitgebreid zoeken