#caption
#caption


Lobbywerk


Gender Gap Rapport over Nederland: reactie vanuit Alliantie Samen Werkt Het
Het Global Gender Gap Report 2020 is uit. Nederland zakt verder op de index naar plek 38. Ook t.o.v landen in West Europa en Noord Amerika scoort Nederland laag. Dit kan Meer informatie...
NVR vraagt Grapperhaus wetsvoorstel Regulering Sekswerk in te trekken
De NVR heeft minister Grapperhaus gevraagd zijn voorstel voor een nieuwe Wet Regulering Sekswerk in te trekken. De NVR erkent het doel om mensenhandel en geweld tegen sekswerkers te bestrijden, maar vreest dat de wet een tegengesteld effect heeft en de situatie alleen maar zal verergeren. Meer informatie...
NVR mede-eiser in rechtszaak voor gratis anticonceptie
De NVR heeft zich als mede-eiser achter de rechtszaak tegen de Staat voor gratis anticonceptie geschaard die Bureau Clara Wichmann en DeGoedeZaak voornemens zijn aan te spannen. Meer informatie...
Brief Netwerk VN Vrouwenverdrag naar Tweede Kamer
Op 18 juni vond het Algemeen Overleg over het emancipatiebeleid in Nederland plaats. Het Netwerk VN Vrouwenverdrag stuurde voorafgaand een brief om een aantal punten onder de aandacht te brengen, over onder meer de mediawet en genderstereotypering. Meer informatie...
Wet pensioenverdeling: laat samenwonenden ook onder wet vallen
De NVR en lidorganisatie WOUW hebben bij Tweede Kamerleden en ministers nogmaals aangedrongen om samenwonenden te laten vallen onder de Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021. Op 1 oktober is de bespreking van deze wet in de Tweede Kamer. Meer informatie...
Wet Digitale Overheid: laat achterstand van vrouwen niet verder toenemen
Op vrijdag 13 september vond een expertmeeting Wet Digitale Overheid plaats. Onder meer NVR-voorzitter Nenita La Rose was hier bij aanwezig. Meer informatie...
SER-advies een eerste noodzakelijke stap voor meer diversiteit in de top
23 september 2019 - "We zien een belangrijke positieve beweging in Nederland. Werknemers, werkgevers en steeds meer politici realiseren zich dat het niet vanzelf goed gaat komen met het aantal vrouwen en migranten in de top", aldus Nenita La Rose, voorzitter van de NVR. Meer informatie...
Petitie: Anticonceptie onderdeel van basispakket verzekering
Donderdag 4 juli wordt in de Tweede Kamer gestemd over een voorstel van Kamerlid Lilianne Ploumen om de pil weer in het basispakket op te nemen. Teken de petitie die Kamerleden oproept om voor te stemmen. Meer informatie...
Uitgebreid zoeken