#caption
#caption


Lobbywerk


Impact streng deurbeleid supermarkten voor alleenstaande ouders
Single SuperMom krijgt verontrustende berichten dat alleenstaande ouders worden geweerd door het strenge deurbeleid van supermarkten in verband met COVID19. Lidorganisatie Bureau Clara Wichmann, en Single SuperMom heeft samen met de NVR en tal van partnerorganisaties een brief gestuurd naar de minister-president. Meer informatie...
Bijval van Tweede Kamerleden voor plan Stem Gendergelijkheid
Op 3 maart heeft Women Inc het plan Stem Gendergelijkheid aangeboden aan de Tweede Kamer, zodat politieke partijen de punten tijdig in hun programma kunnen verwerken, in opmars naar de verkiezingen van 2021. Meer informatie...
Dagvaarding voor minister Bruins voor gratis anticonceptie
NVR lidorganisatie Bureau Clara Wichmann en burgerbeweging DeGoedeZaak hebben op 14 februari een dagvaarding overhandigd aan minister Bruins met daarin de eis anticonceptie voor iedereen gratis beschikbaar te maken. Meer informatie...
Kabinet aan de slag met diversiteit in de top
Het kabinet neemt de aanbevelingen van de SER om het aandeel vrouwen en culturele diversiteit in de top van organisaties te vergroten, integraal over. De ministerraad heeft hiertoe begin februari besloten. Meer informatie...
Onderteken de actie Stem Gendergelijkheid
De NVR steunt het plan dat WOMEN Inc. heeft opgesteld met 6 punten waarop de overheid actie moet ondernemen om de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen aan te pakken. Ook jij kunt je steun voor dit plan uitspreken. Meer informatie...
Gender Gap Rapport over Nederland: reactie vanuit Alliantie Samen Werkt Het
Het Global Gender Gap Report 2020 is uit. Nederland zakt verder op de index naar plek 38. Ook t.o.v landen in West Europa en Noord Amerika scoort Nederland laag. Meer informatie...
NVR vraagt Grapperhaus wetsvoorstel Regulering Sekswerk in te trekken
De NVR heeft minister Grapperhaus gevraagd zijn voorstel voor een nieuwe Wet Regulering Sekswerk in te trekken. De NVR erkent het doel om mensenhandel en geweld tegen sekswerkers te bestrijden, maar vreest dat de wet een tegengesteld effect heeft en de situatie alleen maar zal verergeren. Meer informatie...
NVR mede-eiser in rechtszaak voor gratis anticonceptie
De NVR heeft zich als mede-eiser achter de rechtszaak tegen de Staat voor gratis anticonceptie geschaard die Bureau Clara Wichmann en DeGoedeZaak voornemens zijn aan te spannen. Meer informatie...
Uitgebreid zoeken