#caption
Workshop Nationale Jeugdraad door Luce van Kempen en Jahkini Bisselin
#caption
Aandacht voor vrouwen op het platteland


Thema's


Alimentatiewet
Op 19 juni 2015 is door de VVD, PvdA en D66 een Initiatiefwet Partneralimentatie ingediend bij de Tweede Kamer. Deze partijen willen de wet aanpassen aan deze tijd en beogen daarmee meer vrouwen hierdoor aan te zetten om economisch zelfstandig te zijn. Meer informatie...
Arbeid & Zorg
De NVR was aanwezig bij de Arbeid & Zorg Top die minister Asscher in november 2013 organiseerde, en reageerde, samen met andere vrouwenorganisaties op de resultaten. Meer informatie...
Emancipatiebeleid
Het huidige emancipatiebeleid startte op 29 maart 2018 met de Emancipatienota van minister Van Engelshoven, waarin zij stappen aankondigt gericht op meer gelijkheid op de arbeidsmarkt, meer sociale veiligheid en acceptatie en meer genderdiversiteit en gelijke behandeling. Meer informatie...
Geweld tegen vrouwen
Met een miljoen slachtoffers per jaar is het duidelijk dat het bij huiselijk geweld om een omvangrijk probleem gaat. De NVR richt zich op de preventie van huiselijk geweld en op de begeleiding van ex-slachtoffers naar economische zelfstandigheid. Meer informatie...
Istanbul Conventie
Op 11 mei 2011 werd in de Raad van Europa de ‘Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence’ vastgesteld. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst in Istanbul waardoor het verdrag nu kortweg als de Istanbul Conventie wordt aangeduid. Meer informatie...
Machtsbalans
In dit onderwerp wordt machtsbalans, vrouwen in besluitvormende functies en meer besproken. Meer informatie...
Pensioen bij scheiding
Nu is de standaard dat de ex-partner die het pensioen opbouwt over de pensioenkeuzes blijft gaan en dat de ander pas in beeld komt op de pensioengerechtigde leeftijd. Dat noemt de pensioensector 'pensioenverevening'. Minister Koolmees wil dat de ontvangende ex-partner meteen alle rechten krijgt, dat heet 'conversie'. Meer informatie...
VN Vrouwenverdrag
Het Vrouwenverdrag van de Verenigde Naties vormt de internationale basis voor het Nederlandse emancipatiebeleid. Het CEDAW-comité van de Verenigde Naties ziet toe op de naleving van het verdrag door de lidstaten. Meer informatie...
Vrouwenquotum
Evenredige vertegenwoordiging m/v in (de top van) bedrijven. Halen we het met streefcijfers en stimulerende maatregelen? Of moeten er quota worden gesteld met sancties? Gaat het om 30, 40 of 50% vrouwen? Meer informatie...
Vrouwen in de Politiek
Projecten, campagnes, bijeenkomsten. We doen er van alles aan om het percentage vrouwen in de politiek te vergroten. Maar het aandeel vrouwen in de verschillende politieke besturen is nog steeds laag. Meer informatie...
Uitgebreid zoeken

                GWI    
           
        
                    
           
  
     
     
    GWI