#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg
#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg


Thema's


Alimentatiewet
Op 21 mei 2019 is de Initiatiefwet Partneralimentatie in de Eerste Kamer aangenomen. In dit themadossier de brieven die de NVR en lidorganisatie WOUW hebben verstuurd met argumenten om de discussie in Tweede en Eerste Kamer en het stemgedrag te beinvloeden. Meer informatie...
Arbeid & Zorg
Over de verdeling van arbeid en zorg tussen man en vrouw en de ontwikkelingen in bevallings- en ouderschapsverlof voor de partner. Meer informatie...
Corona
Het coronavirus heeft veel impact op onze samenleving voor iedereen. Naast grote zorgen hierover, ontstaan ook mooie initiatieven om elkaar te ondersteunen en te helpen. Meer informatie...
Digitalisering
De voortschrijdende digitalisering betekent dat we meer gebruik moeten gaan maken van de digitale technologie. De NVR maakt zich daar zorgen over. Zonder specifiek beleid op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt zullen de verschillen tussen mannen en vrouwen op het gebied van digitalisering, eerder toe- dan afnemen. Meer informatie...
Emancipatiebeleid
Het huidige emancipatiebeleid startte op 29 maart 2018 met de Emancipatienota van minister Van Engelshoven, waarin zij stappen aankondigt gericht op meer gelijkheid op de arbeidsmarkt, meer sociale veiligheid en acceptatie en meer genderdiversiteit en gelijke behandeling. Meer informatie...
Geweld tegen vrouwen
Met een miljoen slachtoffers per jaar is het duidelijk dat het bij huiselijk geweld om een omvangrijk probleem gaat. De NVR richt zich op de preventie van huiselijk geweld en op de begeleiding van ex-slachtoffers naar economische zelfstandigheid. Meer informatie...
Machtsbalans
Diversiteit aan de top, gelijke beloning m/v, hogere streefcijfers en quota, het zijn zaken waar de NVR zich hard voor maakt met als doel: meer balans in de machtsverdeling. Meer informatie...
Pensioen bij scheiding
Nu is de standaard dat de ex-partner die het pensioen opbouwt over de pensioenkeuzes blijft gaan en dat de ander pas in beeld komt op de pensioengerechtigde leeftijd. Dat noemt de pensioensector 'pensioenverevening'. Minister Koolmees wil dat de ontvangende ex-partner meteen alle rechten krijgt, dat heet 'conversie'. Meer informatie...
Vrouwen in de Politiek
Projecten, campagnes, bijeenkomsten. We doen er van alles aan om het percentage vrouwen in de politiek te vergroten. Maar het aandeel vrouwen in de verschillende politieke besturen is nog steeds laag. Meer informatie...
Meer thema's
Informatie over onderwerpen waar de NVR zich in voorgaande jaren mee heeft bezig gehouden. Meer informatie...
Uitgebreid zoeken