#caption
Jojanne Lageveen, Vrouwenplatform Carree Overijssel
#caption
Jojanne Lageveen, Vrouwenplatform Carree Overijssel


Activiteiten


FEM Talks Toolkit
Organiseert u al een FEM Talk? Deze toolkit biedt u een stappenplan om direct aan de slag te gaan. Inclusief info over financiering. Meer informatie...
Alternatieve Troonrede basis voor speerpunten in jaarplan NVR
's Middags na de ALV van de NVR op 24 november 2018 werd op basis van de Alternatieve Troonrede met de lidorganisaties besproken met welke speerpunten koepel en lidorganisaties zich de komende jaren sterk en zichtbaar kunnen maken. Meer informatie...
Verslag Algemene Ledenvergadering NVR november 2018
Het NVR bestuur wil de mogelijkheden onderzoeken om ook netwerkorganisaties als lid toe te laten, en om mannen een plek onder de koepel te geven. Ook wil het bestuur de menskracht op het bureau van de NVR uitbreiden. Tijdens de ALV op 24 november 2018 is dit met de leden besproken. Meer informatie...
Verslag Voorzittersoverleg 9 oktober 2018
Tijdens het overleg in april hadden voorzitters aangegeven meer te willen weten/leren over ‘lobbyen’. Daarom stond dit thema centraal tijdens de werkbijeenkomst van het NVR bestuur en de voorzitters van de lidorganisaties op 9 oktober 2018. Meer informatie...
Alternatieve troonrede: versnel financiële onafhankelijkheid van vrouwen op de arbeidsmarkt
“Versnel de financiële onafhankelijkheid van vrouwen op de arbeidsmarkt”, dat was de boodschap van de Alternatieve Troonrede die op de tweede maandag van september werd uitgesproken tijdens Prinsessendag 2018 in Den Haag. Meer informatie...
Adviescommissie en bestuur NVR bijeen over toekomstig beleid
Op 11 juli 2018 hadden NVR voorzitter Nenita La Rose en vicevoorzitter Marijke Jongbloed een zeer vruchtbare gedachtewisseling met de leden van de NVR adviescommissie over het huidige en toekomstige beleid. Meer informatie...
Verslag Algemene Vergadering 26 mei 2018
Zoals gebruikelijk in het voorjaar lagen in de ALV van 26 mei 2018 de inhoudelijke en financiële resultaten voor van 2017. Verder was er o.m. aandacht voor de beide allianties waar de NVR sinds januari 2018 deel van uitmaakt en de gevolgen voor inhoud en werkwijze van de NVR. Meer informatie...
Workshops VHTO en Nationale Jeugdraad
Aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering van de NVR op 26 mei 2018 werden workshops verzorgd door samenwerkingspartners VHTO over de effecten van (onbewuste) stereotype associaties op het keuzeproces van meisjes & jongens, en de Nationale Jeugdraad over hoe jongeren te betrekken bij je organisatie. Meer informatie...
FEMTalks verslag: Universeel Basis Inkomen de oplossing?
Op 7 mei 2018 organiseerde de Nederlandse Vrouwen Raad FEMTalks 2018: Een betere positie voor kwetsbare vrouwen dankzij een Universeel Basis Inkomen? Lees hier het inhoudelijk verslag. Meer informatie...
Uitgebreid zoeken