#caption
#caption


Activiteiten


De Nieuwe Toekomst
Het project De Nieuwe Toekomst richt zich op participatie en economische zelfstandigheid van vrouwen die slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld. De Nederlandse Vrouwen Raad voert het project uit samen met de Federatie Opvang. Meer informatie...
Genderstereotypering
Werk.en.de Toekomst zet zich in voor het doorbreken van genderstereotypering in het onderwijs en op de arbeidsmarkt en het verbeteren van de mogelijkheden om werk, zorg en leren met elkaar te combineren. Meer informatie...
FEM Talks NL
De NVR organiseert diverse FEMTalks NL - zowel landelijk als regionaal - in samenwerking met lidorganisaties. Meer informatie...
Prinsessendag
Sinds mei 2010 werken de Nederlandse Vrouwen Raad, FNV en de Samenwerkingsverbanden van het Landelijk Overleg Minderheden samen in Vrouwenpodium 2010-2020. Het Vrouwenpodium organiseert elk jaar in september Prinsessendag. Meer informatie...
Young Feminist Weekend
Met dit unieke initiatief versterken we de jonge feministen in Nederland. Meer informatie...
Vluchtelingen en veiligheid
Wilt u - als vrouwenorganisatie - bijdragen aan een veiligere situatie van vrouwen in opvang- en asielzoekerscentra. De toolkit van de werkgroep Vrouwen, Vluchtelingen, Veiligheid geeft concrete handvatten om hiermee aan de slag te gaan. Meer informatie...
Zij maakt het verschil
In ons netwerk is de afgelopen maanden veel helder gemaakt over de inzet van vrouwen in de samenleving en de glasheldere waarde van vrouwelijke professionals tijdens deze coronacrisis. In aanloop naar Prinsessendag starten Vrouwen van Nu, Young Feminist Ambassadors en de Nederlandse VRouwen Raad de campagne #Zijmaakthetverschil om de stem van de Nederlandse vrouw te versterken. Meer informatie...
Uitgebreid zoeken

           
 GWL          
  
        
    Fenik   PEP    
 Fenik 
     
     
 PEP       
     
 GWL