#caption
Een project over empowerment van ex-slachtoffers van huiselijk geweld
#caption
Een project over empowerment van ex-slachtoffers van huiselijk geweld


Activiteiten


10 september 2018
Prinsessendag 2018
Vrouwenpodium organiseert in aanloop naar Prinsjesdag en de presentatie van de Miljoenennota in de Tweede Kamer, haar inmiddels traditionele PRINSESSENDAG op de tweede maandag van september. Dit jaar met de primeur van een alternatieve troonrede. Meer informatie...
{plek: 1} Adviescommissie en bestuur NVR bijeen over toekomstig beleid
Op 11 juli 2018 hadden NVR voorzitter Nenita La Rose en vicevoorzitter Marijke Jongbloed een zeer vruchtbare gedachtewisseling met de leden van de NVR adviescommissie over het huidige en toekomstige beleid. Meer informatie...
{plek: 2} Verslag Algemene Vergadering 26 mei 2018
Zoals gebruikelijk in het voorjaar lagen in de ALV van 26 mei 2018 de inhoudelijke en financiële resultaten voor van 2017. Verder was er o.m. aandacht voor de beide allianties waar de NVR sinds januari 2018 deel van uitmaakt en de gevolgen voor inhoud en werkwijze van de NVR. Meer informatie...
{plek: 3} Workshops VHTO en Nationale Jeugdraad
Aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering van de NVR op 26 mei 2018 werden workshops verzorgd door samenwerkingspartners VHTO over de effecten van (onbewuste) stereotype associaties op het keuzeproces van meisjes & jongens, en de Nationale Jeugdraad over hoe jongeren te betrekken bij je organisatie. Meer informatie...
{plek: 4} FEMTalks verslag: Universeel Basis Inkomen de oplossing?
Op 7 mei 2018 organiseerde de Nederlandse Vrouwen Raad FEMTalks 2018: Een betere positie voor kwetsbare vrouwen dankzij een Universeel Basis Inkomen? Lees hier het inhoudelijk verslag. Meer informatie...
{plek: 5} Verslag Voorzittersoverleg 2018
Op 17 april 2018 kwamen de voorzitters van de lidorganisaties en het bestuur van de NVR in Dudok Den Haag bij elkaar voor het voorzittersoverleg. Meer informatie...
{plek: 6} Verslag politiek café 'Financieel Kwetsbare Vrouwen'.
Op 7 maart 2018 was het Politiek Café: Betaalde arbeid en onbetaalde zorg: wat kunnen we doen voor financieel kwetsbare vrouwen? In het kader van de Alliantie Samen werkt het! organiseert de NVR een aantal expertmeetings, het Politiek Café was de eerste. Lees hier het verslag. Meer informatie...
{plek: 7} Aanbieding Manifest Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid
“Een groots wereldvraagstuk vertaald naar praktische handvatten”, dat was de reactie van Leontien Kompier op het Manifest Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid dat op 5 maart 2018 officieel werd aangeboden aan politiek, gemeenten en organisaties uit de asielketen. Meer informatie...
{plek: 8} Verslag Algemene Ledenvergadering november 2017
Zaterdag 25 november 2017 was de algemene ledenvergadering van de NVR. De lidorganisaties kwamen bijeen om de stand van zaken bij de NVR te bespreken en de vrouwenvertegenwoordigers officieel te benoemen. Meer informatie...
Uitgebreid zoeken