#caption
#caption
Workshop Nationale Jeugdraad door Luce van Kempen en Jahkini Bisselin
Over ons
Onze leden
Activiteiten
Thema's
Internationaal
Lobbywerk
Onze vrouw in NY

Op bezoek bij...

Expertmeeting 'Gendersensitief beleid bij gemeenten'

Op 11 juni 2015 organiseert de NVR, in samenwerking met Atria, Mezzo en Movisie, de expertmeeting ‘Gendersensitief beleid bij gemeenten’.

Meer en vaker zorgen voor onze familieleden en andere naasten. Activiteiten voor jongeren en ouderen organiseren in het wijkcentrum. Een beetje op de oude buurman letten. Toenemende zorg voor anderen combineren met economische zelfstandigheid. Spanning tussen ‘je doet het uit liefde’ en ‘de belasting is hoog’. Betaalde banen in de zorg versus vrijwilligerswerk. Een tegenprestatie voor een uitkering in de vorm van informele zorg.

De verdeling tussen zorg en werk verandert voor veel Nederlanders na 1 januari 2015. Een belangrijke vraag is: pakken de veranderingen verschillend uit voor mannen en vrouwen?

Tijdens de expertmeeting delen onderzoekers, belangengroepen en vertegenwoordigers van gemeenten hun kennis en ervaringen. Het doel is de situatie rond de verdeling van zorg en arbeid tussen mannen en vrouwen concreet te benoemen en mogelijke oplossingsrichtingen in kaart te brengen. Gemeenten kunnen daarbij een belangrijke rol spelen, zowel via de uitvoering van de Wmo als bij de geleiding naar werk volgens de Participatiewet.

Programma
• Inleidingen door Jantine Kriens (VNG), Eelco Wierda (Atria) en Dorly Deeg (VU)
• Resultaten onderzoek Mezzo-Mantelzorgpanel door Liesbeth Hoogendijk
• Discussierondes over o.a. ‘Beleid onder de loep’, ‘Keukentafelgesprekken’, ‘Mannen en mantelzorg’
• Eerste reactie door minister J. Bussemaker (OCW)
• Informele netwerkborrel.

Als input voor de expertmeeting is een position paper opgesteld. Recente onderzoekinformatie over de verdeling van informele zorg en arbeid tussen mannen en vrouwen wordt daarin gecombineerd met impressies uit de praktijk bij gemeenten. Bijdragen van o.a.: Alice de Boer (SCP), Marjolein Broese van Groenou (VU), Mariëlle Cloïn (SCP), Wilco Kruijswijk (Movisie) en Rick Kwekkeboom (HVA).

De expertmeeting duurt van 13.30 tot 17.30 uur en wordt gehouden in 7AM, Buitenhof 47, 2513 AH Den Haag.

Er geldt een selectief uitnodigingsbeleid. Voor meer informatie: NVR projectleider Annelies Vethman, A.Vethman@inter.nl.net, 06-]06-53181979.

Eerdere berichtgeving over de noodzaak van genderspecifiek beleid bij gemeenten en het project Zorg M/V waarvan de expertmeeting onder deel is, vindt u op: www.nederlandsevrouwenraad.nl/zorgm/v.

.

 

 Terug naar de zoekresultaten
Uitgebreid zoeken