#caption
#caption


Donker

Jeannette Donker-Voet, eerste vrouwelijke dierenarts
Overveen, 20 april 1907 – Houten, 01 maart 1979
Jeanette Voet heeft net zoveel betekend voor de toegang van meisjes tot de opleiding diergeneeskunde als Aletta Jacobs eerder voor geneeskunde.
Jeannette Voet, roepnaam Nettie, was dochter van een bollenkweker in Overveen. Na de lagere school ging ze eerst naar de MULO maar stapte al snel over op de HBS omdat ze diergeneeskunde wilde studeren. Ze ondervond echter veel tegenwerking bij haar verzoek om toelating tot de toenmalige Veeartsenijkundige Hogeschool: men vond onder andere het werk veel te zwaar voor een meisje.
Op 19 september 1925 kon zij zich eindelijk inschrijven. Toen ze op 19 december 1930 afstudeerde werd ze in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde verwelkomd als pionier en geprezen om haar doorzettingsvermogen. Ze was de eerste vrouwelijke dierenarts die afstudeerde aan de Universiteit van Utrecht.
Ze vond vrij snel een baan bij de Kliniek voor Kleine Huisdieren. Na haar promotie op 29 juni 1934 vertrok ze naar Parijs om er twee jaar te werken aan het Instituut Pasteur o.a. aan onderzoek naar de grootte van verschillende virussen.
Na haar huwelijk met de heer Donker vertrok ze eerst naar Calcutta en vandaar naar Java. Na de oorlog keerde ze even terug naar Nederland. In 1947 ging ze weer naar Indië om te werken als Gouvernementsveearts in Batavia en Buitenzorg.
Vanaf 1950 was ze verbonden aan het Instituut voor Infectieziekten van de Diergeneeskundige Faculteit in Utrecht.
In 1970 ging Jeannette Donker-Voet met pensioen. Ze werkte daarna nog geruime tijd op het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Bilthoven.

door Evelien Rijsbosch, IIAV, Amsterdam.

Bron: Vrouwenminiaturen: biografische schetsen uit de exacte vakken/Marianne I.C. Offereins (inl), Rosi Braidotti, Utrecht: Centrum Vrouwen en Exacte Vakken, 1996. - 96p. : foto's ISBN 9080012254

 


 


 


 

 


Uitgebreid zoeken