#caption
#caption


Jacobs, Charlotte

Charlotte Jacobs, eerste vrouwelijke apotheker
Sappemeer, 13 februari 1847- Den Haag, 31 oktober 1916
Charlotte Jacobs was de oudere zus van Aletta Jacobs die als eerste meisje op de universiteit werd toegelaten om medicijnen te studeren, en van Frederika Jacobs, die als eerste vrouw het middelbaar examen wiskunde en boekhouden aflegde. Bijna alle 11 kinderen uit het gezin Jacobs gingen studeren, daarbij sterk aangemoedigd door hun vader.
Charlotte ging eerst naar de handwerkschool en was behulpzaam in de huishouding van haar ongetrouwde broer Sam, die een apotheek had. In 1875 ging Charlotte – ze was toen al 28 jaar – naar de HBS, waar ze scheikundeles nam om in 1877 een deel van het hulpapothekersexamen af te kunnen leggen. Twee jaar later voltooide ze het hulpapothekersexamen. Bij de foto: Groepsportret van het bestuur van SOVIA Vereeniging tot Vorming van een Studiefonds voor Opleiding van Vrouwelijke Inlandsche Artsen. Van links naar rechts: Mevrouw Hazeu-Opwijrda, mevrouw Hellemans-Van Velthoven, mejuffrouw Charlotte Jacobs, mevrouw M.C. Kooij - Van Zeggelen, mevrouw Wefers Bettinck - Van den Bussche. Op de voorgrond de eerste vrouwelijke studenten aan de school voor Inlandsche Artsen.

In 1881 studeerde zij, na praktische voorbereiding in de apotheek van broer Sam, als apotheker af aan de Universiteit van Amsterdam. “Ik zie liever een dame met de breikous in de hand dan op mijn college”, zei haar professor aanvankelijk, maar later accepteerde hij haar volledig als eerste apotheker.
Charlotte Jacobs kreeg een aanstelling als tweede apotheker in het Algemene Ziekenhuis in Utrecht. Inmiddels waren de broers van Charlotte en haar zus Frederika naar Indië gegaan. Charlotte wilde daar ook naar toe en op 1 maart 1884 vertrok ze naar Batavia, waar ze onmiddellijk in een apotheek kon gaan werken. Ze leerde de taal, verdiepte zich in de zeden en gewoonten en vooral in de tropische ziekten en opende na 6 jaar een eigen apotheek. Nederlandse meisjes die in de apotheek wilden werken konden solliciteren bij haar zus Aletta in Amsterdam.
Naast haar werkzaamheden in de apotheek, spande zij zich in voor het vrouwenkiesrecht. Charlotte richtte de Vereniging voor Vrouwen Kiesrecht op. Door middel van deze vereniging probeerde ze ook het onderwijs voor Indische meisjes te verbeteren en gedaan te krijgen dat vrouwen werden toegelaten tot de opleiding voor Indische Artsen.
Na 30 jaar trok ze zich terug uit haar apotheek en keerde terug naar Nederland, waar ze zich beijverde voor het vrouwenkiesrecht, en actief was in de Nationale Vrouwenraad en de Vredesbeweging.
Een deel van de erfenis van Charlotte Jacobs is besteed aan de oprichting van een Studiefonds met haar naam, dat zowel Indische als Nederlandse meisjes in staat moet stellen een academische studie te volgen. Het fonds bestaat nog steeds en wordt beheerd door de VVAO.

Melding: Hanny van Lakwijk-Najoan, voorzitter Nederlandse Organisatie van Vrouwelijke Apothekers; A.D. de Stigter-Huising, VVAO, afdeling Amersfoort; Martine van der Wielen-de Goede, VVAO, afdeling Leiden; Karin Spoek, NOVA
 
Bronnen: IIAV database, www.iiav.nl; 100 jaar Vrouwen in de Farmacie, Nederlandse Organisatie van Apothekers, 1998.


Uitgebreid zoeken

        
                    
              
       WMNL          
    GWI                
     
     
     
        
  
     
     
  
  
       GWI 
     
     
  
     
    WMNL