#caption
#caption


Gewenste screeningsinterval borstkanker begin 2024 weer haalbaar

Een van de belangrijkste taken van de Nederlandse Vrouwen Raad is om vragen en zorgen die leven onder vrouwen in de basis door te geleiden naar ‘Den Haag’. Zo sprak de NVR op 21 juli in een brief aan de demissionaire bewindslieden van VWS haar zorg uit over de verlenging van het screeningsinterval voor het bevolkingsonderzoek borstkanker van 2 naar 3 jaar. Een verlenging die tot aanzienlijke vermindering van het effect van deze preventieve voorziening zal leiden.

Het bevolkingsonderzoek is bedoeld om borstkanker zo vroeg mogelijk te ontdekken waardoor de kans op succesvolle behandeling groter is, de mortaliteit lager wordt en vaak een minder ingrijpende behandeling nodig is. De verlenging van de periode tussen twee onderzoeken heeft tot gevolg dat het bevolkingsonderzoek minder gezondheidswinst oplevert. Als het borstonderzoek om de twee jaar gebeurt, zoals gebruikelijk was, voorkomt dat gemiddeld 1450 sterfgevallen per jaar in de periode tot 2039. Bij verlenging van de periode naar drie jaar worden er ieder jaar gemiddeld 57 sterfgevallen minder voorkomen in de periode tot 2039.

Aanleiding voor de verlenging van het screeningsinterval was het structurele tekort aan screeningslaboranten. Een probleem dat sterk is verergerd door de achterstanden die door de Covid-19 pandemie zijn opgelopen. 

 

Inmiddels is een uitgebreide en positieve reactie ontvangen van het ministerie. Men gaat ervan uit dat het met de acties die nu in gang zijn gezet lukt om de capaciteit binnen het bevolkingsonderzoek borstkanker begin 2024 op sterkte te hebben, zodat het gewenste screeningsinterval van 2 jaar vanaf dat moment weer haalbaar is. Het ministerie belooft halfjaarlijks over de ontwikkelingen te berichten. Uiteraard gaat de Nederlandse Vrouwen Raad dit met veel belangstelling volgen.

Zie de brief van de Nederlandse Vrouwen Raad van 21 juli >>

Zie het uitgebreide antwoord van het ministerie >>

 

 

 

 


Uitgebreid zoeken

        
  
    IIW NL 
           
        
  
        
        
  
     
  
        
     
     
  
    IIW NL