#caption
#caption


Aanbod aanTafel-gespreksleiderstraining voor vrouwenorganisaties

Ditwerktwel.nl biedt onze vrouwenorganisaties een mooie mogelijkheid en methode aan waarmee de vrouwen binnen de organisatie zichzelf en elkaar kunnen versterken: de aanTafel-methodiek.

 

Speciaal voor de vrouwenorganisaties die lid zijn van de Nederlandse Vrouwen Raad, organiseert Ditwerktwel.nl trainingen om gespreksleiders op te leiden die de aanTafel-methodiek kunnen begeleiden. In de trainingen leren vrouwen om de gespreksmethodieken effectief in te zetten voor de versterking van (financieel kwetsbare) vrouwen om te komen tot een gewenste verdeling van werk en zorg. De gesprekken werken versterkend en geven de deelneemsters een heldere kijk op hun eigen te nemen stappen om hun situatie te veranderen.

 

Daarnaast kan er na de training in samenwerking een vrouwenevent georganiseerd worden dat bijvoorbeeld kan fungeren als startpunt van een serie aanTafel-gesprekken. Op zo’n vrouwenevent komen vrouwen bijeen om elkaar en de vrouwenorganisatie te leren kennen, en om een aanTafel-gesprek te voeren. De nieuwe gespreksleiders krijgen zo gelijk de kans om de methode in te zetten. Vanuit WOMEN Inc., die binnen Ditwerktwel.nl deze aanpak aanbiedt, zal er een trainer aanwezig zijn om eventuele vragen te beantwoorden.

Het aanbod van de aanTafel-gespreksleiderstraining biedt de vrouwenorganisatie een kans om vrouwen bij elkaar te brengen, ze te versterken en ze te verbinden aan elkaar en de organisatie.

 

De training wordt gratis aangeboden en zal online gegeven worden. De deelnemers investeren twee dagdelen van hun tijd om aanTafel-gespreksleider te worden. Ze hebben alleen pen, papier, en een internetconnectie nodig.

Voor het organiseren van een vrouwenevent is er een ruimte nodig waar de bijeenkomst gehouden kan worden.

 

Ditwerktwel.nl is een initiatief van 5 maatschappelijke organisaties die elkaar op inhoud en expertise versterken: WOMEN Inc, Bureau Clara Wichmann, Movisie, WO=MEN Dutch Gender Platform en de Nederlandse Vrouwen Raad. Gezamenlijk streven zij naar een maatschappij waarin vrouwen en mannen daadwerkelijk gelijke kansen hebben om betaalde arbeid en onbetaalde zorg te combineren. Meer weten: www.ditwerktwel.nl.


Uitgebreid zoeken